Viktige veivalg for Tasta bydel

DEBATT: Tasta bydel må som alle andre bydeler tåle en viss biltrafikk, men vi må ikke tillate at det utvikles sterkt trafikkerte veier rett gjennom boligområder!

Eiganestunnelen og avkjørsel til Tasta til venstre i bildet. Byhaugtunnelen oppe til høyre.
  • Magnus Simonsen
    Tasta
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bydeler som endrer og fornyer seg er i utgangspunktet en god ting. I Tasta bydel er det mye positivt som skjer. På skolefronten. Ny, flott barnehage. En ny arena for ungdom, en moderne skatepark. Nytt kjøpesenter. Stort sett kan vi si at folk trives og lever sine trygge og gode liv her.

Men innbyggerne må her, som i alle bydeler, ikke hvile på laurbærene! Alle som én må vi passe på at utviklingen ikke skjærer ut i feil retning. Det er dyrere og vanskeligere å rette opp feiltrinn og feil valg enn å ta seg tid til å gjøre det rette første gang.

Politikere og byutviklere må tenke dere godt om før dere tar valg for bydelene, enten det er for Tasta eller andre.

Økt biltrafikk

Etter at det nye Tasta-senteret ble ferdigstilt og Tastarustå stadig bygges ut, har Gjerdeveien og tilstøtende boarealer fått merke en øket trafikk av biler. Til tider er det håpløst å komme ut på Gjerdeveien fra sideveiene, og beboerne langs veien er plaget av støy og forurensing fra trafikken. Tasta bydel må som alle andre bydeler tåle en viss biltrafikk, men vi må ikke tillate at det utvikles sterkt trafikkerte veier rett gjennom boligområder!

I det siste har det, i anledning videre bygging av E39 nordover fra Tasta, vært diskutert om Statens veivesen skal bygge en kort eller lang kulvert fra Smiene til Tasta skole og videre. Vel og bra, men så blir det plutselig et politisk forslag at jo, man skal velge en lang kulvert, men for å spare penger så dropper man en avkjørsel til Eskelandsveien. Det meste av trafikken som kommer sørfra via E39, og som skal inn i Tastas nyere bydel, skal da geleides gjennom Gjerdeveien. Nå som Gjerdeveien allerede er på tålegrensen trafikkmessig.

Byhaugtunnelen for biler

Jeg er selv bilist, men også en ivrig syklist som bor på Tasta – og som mer enn gjerne kunne tenke meg en sykkelsnarvei sørover via den nyoppussede Byhaugtunnelen. Flere politikere ivrer for dette og mener at tastabilistene fint kan klare seg med det de har av andre veier til Forus, Stokka og Madla. Jeg som tastabu mener at det er fullstendig galt å overlate den viktige Byhaugtunnelen til oss syklister. Grunnen til det er at bilene må bli aktivt spredd på egnede veier og i flere retninger for å unngå flaskehalser. Byhaugtunnelen må være for biler.

Uopprettelig skade

Politikere og byutviklere må tenke dere godt om før dere tar valg for bydelene, enten det er for Tasta eller andre. Det bor mennesker der. Skadene som kan bli gjort for å få sakene gjennom, kan være uopprettelige for innbyggerne. Det er sikkert koselig for syklister å få en snarvei eller turvei gjennom Byhaugtunnelen, og for politikerne å få skryt fra tastabuen for en lang kulvert, men dette må ikke skje for enhver pris.

Publisert: