Mosheimtomten – altfor fin for utviklingshemmede?

DEBATT: Hva var det politikerne tenkte når de i formannskapsmøte den 26. august skulle vedta om tomten skulle brukes til barnehage eller avlastningsbolig?

«Hadde tomten vært satt av til avlastning, kunne en fått til en god faglig og økonomisk samdrift i dagsenter og avlastning», skriver Reidun Halvorsen. Foreløpig skisse av Mosvangen barnehage.

Debattinnlegg

  • Reidun Halvorsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:

Valget falt på barnehage ikke fordi det trengs, fordi det er allerede konstatert at bydelen har for mange barnehageplasser og at noen må legges ned. I tillegg så ligger Bokkaskogen barnehage ved Mosvatnet.

I samme møte ble det vedtatt nytt dagaktivitetssenter for utviklingshemmede, på tomten der Stavanger vandrerhjem Mosvangen er i dag. Og det var vi kjempeglad for. Særlig fordi at flere avdelinger holder til i gamle og svært uegnete lokaler, deriblant gamle Mosheim sykehjem.

Kunne fått samdrift

At valget falt på barnehage, er etter min oppfatning et uheldig valg. Hadde tomten vært satt av til avlastning, kunne en fått til en god faglig og økonomisk samdrift i dagsenter og avlastning. I avlastningsboligen kunne en og lagt inn lokaler til skolefritidsavlastning (SFA) og dermed spart enda mer. SFA er en dyr og krevende tjeneste og drifte, med små stillinger og arbeid hver dag midt på dagen.

Eksempler på effektivisering og samdrift:

  1. Personal som skal på jobb på dagaktivitetstilbud, kan være med i morgenstell i avlastning.
  2. Det vil være langt enklere å få til fulle stillinger for personal, kan kombinere stillinger med helg og dagtilbud. Enkelt å gå fra morgenstell over til dagtilbud.
  3. Brukere som er på avlastning, og som har dagtilbud kan ha samme personalet fra de våkner til de går hjem til avlastning på ettermiddag. Ett personal mindre å forholde seg til.
  4. Brukere som er på avlastning, vil ha full tilgang til alle fasiliteter som er på dagtilbudet om ettermiddag og helger. Sanserom, basseng, musikkrom etc. Er ikke avhengig av transport.
  5. Bilene som virksomheten har vil bli langt bedre utnyttet, er lett tilgjengelig.
  6. De til sammen 7,5 stillingshjemlene som dag er knyttet opp til SFA vil kunne reduseres betydelig.

Meningsløst med barnehage

Med tanke på at Arbeiderpartiet så ivrig fronter retten til full stilling, så blir det for meg helt meningsløst å bygge barnehage som det ikke er behov for, men kjekt å ha.

Publisert: