Beskylder Persen for usannheter, men tar selv feil!

DEBATT: «Folk fortjener bedre og sanne svar fra Marte Mjøs Persen», skriver Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk 22. januar. Regjeringen får så hatten passer i alle aviser og kommentarfelt i disse dager, men kritikerne kan bli litt overivrige også.

«Hva om vi bare satte makspris til 35 øre, slik Rødt har foreslått? Det er lett å si det, men for å gjennomføre det i praksis må man ha et markedsdesign som støtter denne muligheten», skriver Christian Oshaug. Her olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Debattinnlegg

  • Christian Oshaug
    Steinkjer
Publisert: Publisert:

Øvrebekk hevder at «det er rett og slett ikke sant at en makspris på strøm vil mørklegge Norge eller tømme magasinene», og støtter seg på Bjørnar Moxnes’ argument; fordi prisen har vært i gjennomsnitt 33 øre per kWt siste 10 år før 2021, så kan umulig en makspris på 35 øre (som Rødt har foreslått) skape problemer.

Det er feil

Man kan gjerne kritisere Persen for å være «utydelig», men hvis man skal beskylde henne for usannheter bør man i det minste ha forstått problemstillingen selv. La meg være så tydelig som jeg kan her: Det Øvrebekk og Moxnes hevder er feil.

For det første har vi allerede en maksimal pris i spotmarkedet for strøm, den er på 45 kroner per kWt. Prisen er satt så høyt fordi det skaper trøbbel for kraftsystemet og markedet hvis man når taket. Tidligere var taket «bare» 21 kr per kWt, men det ble justert opp etter at prisene i Midt-Norge kom opp på 10 kr vinteren 2010.

Hvis markedet når makspris på dette nivået, så er man er over i en rasjoneringssituasjon, altså at noen områder rett og slett må mørklegges fordi det ikke er nok effekt tilgjengelig. Da har ikke prisnivået lenger noen funksjon i å regulere tilbud og etterspørsel.

Hva om vi bare satte makspris til 35 øre, slik Rødt har foreslått? Det er lett å si det, men for å gjennomføre det i praksis må man ha et markedsdesign som støtter denne muligheten.

Les også

Strømselskap tar betalt for efaktura

Persen har rett

Dersom man hadde forsøkt å innføre makspris på 35 øre kun for de norske spotprisområdene, ville det ført til full eksport til Europa i alle tilfeller der den europeiske markedsprisen er høyere enn 35 øre. Vi ville altså forpliktet oss til å eksportere kraft også i en situasjon med relativ knapphet i norske magasin, fordi norske produsenter ikke ville hatt mulighet til å sette prisen høyere. Det ville ført til raskere tømming av magasinene i den situasjonen vi nå står i, akkurat slik Persen sier.

En annen merkverdig konsekvens er at når man når makspris i et slikt system, så er det ikke lenger balanse i tilbud og etterspørsel. Markedet vet ikke hvem som skal levere effekten!

Så til påstanden om at fordi vi har hatt en pris på 33 øre i gjennomsnitt, så har vi i praksis sett at 35 i maksimal pris vil gå bra. Dette argumentet er så banalt at det overraskende om ikke Moxnes selv skjemmes over å ha fremmet det. Markedet har ikke som oppgave å bestemme gjennomsnittlig pris gjennom 10 år.

Markedet skal derimot sette pris for hver eneste av de 87.658 timene i løpet av 10 år, og med Moxnes’ forslag så kunne vi i disse årene hatt bortimot 35.000 timer hvor markedet ikke klarte å bestemme hvem som skulle levere hva i NO1.

Hvilken tvangsmetode?

Moxnes’ problemer slutter ikke der. I en verden hvor norske vannkraftprodusenter kun får betalt 35 øre per kWt, vil man også svekke produsentenes insentiv til å levere effekt utover beste virkningsgrad på kraftverket. Dersom et kraftverk kjører på 90 prosent relativ virkningsgrad, og makspris er satt til 35 øre per kWt, så betyr det at produsenten i realiteten bare får betalt 31,5 øre per energiekvivalent. Statnett ville da eventuelt måtte regulere produsentene utenfor spotmarkedet for å unngå effektkrise. Dermed ville man faktisk ha flyttet prisdannelsen vekk fra spotmarkedet og over til regulerkraftmarkedet. Eller skulle makspris gjelde der også? Hvilken tvangsmetode skal ev. benyttes for å unngå mørklegging?

Synes du dette var komplisert? Da har Persen sine ord i behold.

Moxnes kan selvsagt parere med at han ønsker å ha tilbake «samkjøringen» fra tiden før Energiloven. Rødt ønsker nemlig ikke «makspris», de ønsker «politisk styrt pris og kraftdisponering», og Aftenbladets kommentator gikk fem på.

Publisert: