Baklengs inn i fremtiden

Rogaland A-senter ble ikke valgt da Helse Vest inngikk nye avtaler om rusbehandling.
  • Inger Grødem
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når jeg leser resultatet fra Helse Vests tildeling etter anbudsrunden innen behandling av ruslidelser, blir jeg opprørt – både på vegne av pasienter, pårørende og ansatte.

Rogaland A-senter (RAS) har siden 2004 hatt avtale med Helse Vest og gradvis bygget opp et bredt behandlingstilbud etter deres kravspesifikasjoner. Dette er en tidkrevende prosess, og vi hører både fra pasienter og pårørende at tilbudet er bra.

RAS mister nå avtalen, noe jeg frykter medfører nedleggelse. Helse Vest vil nå inngå avtale med blant andre Crux og Tyrilistiftelsen, mye på grunn av lavere kostnad.

Disse aktørene har godt omdømme, men enda ikke et komplett tilbud. De må nå bygge opp et helhetlig tilbud, tilsvarende det RAS har gjort. En kan jo spørre seg om hvem som tjener og taper mest på det? Helse Vest svarer blant annet at avrusing og tilbud til gravide nå vil være tilgjengelig i Haugesund. Hva vil dette gjøre med kostnadene?

Jeg minnes en episode fra 1981 da jeg jobbet som praktikant i rusinstitusjon drevet av Blå Kors. På den tiden var det få avrusingsplasser ved RAS, så turen gikk med hurtigbåt fra Stavanger til Haugesund i allslags vær. Under en av disse turene til nødvendig avrusning for en ung mann, ble det tydelig hvor langt unna hjelpen var. Mannen hadde drukket tett over tid, var skjelvende, kvalm og redd under overfarten. I tillegg var det stor sjø.

I dag hadde nok ikke mannen blitt sendt med offentlig transport i følge med en ufaglært praktikant på 20 år. Jeg håper heller ikke dette vil skje i fremtiden. Dersom RAS legges ned, kan det igjen innebære ressurskrevende pasienttransport. Distansen blir også lengre mellom pårørende og pasient under behandling og oppfølging. Dette påvirker vel også regnestykket og vurderingen av aktuelle anbud?

La oss heller gå fremtiden i møte ved å foredle den kompetansen, fagmiljøet og tilbudene RAS over tid har bygget opp i Stavanger. Hva med å innlemme RAS under SUS, så kan Tyrili og Crux komplettere tilbudet? I Bergen ble Bergensklinikkene lagt under Haukeland Universitetssykehus.

Publisert: