Nå må det være de unge sin tur

DEBATT: Vi unge vil jobbe, men altfor mange av oss står utenfor. Sånn kan vi ikke ha det!

«Vi mener at arbeidslivet må være fleksibelt nok til å passe for mennesker med ulike forutsetninger», skriver Fredrik Berggård Endresen og Aleksander Stokkebø.

Debattinnlegg

  • Fredrik Berggård Endresen
    Styremedlem, Sola Unge Høyre, i praksis som "stortingsrepresentant for en dag”
  • Aleksander Stokkebø
    Stortingsrepresentant for Rogaland, Høyre
Publisert: Publisert:

Ungdom både kan og vil bidra. Samtidig ser vi at altfor mange blir stående utenfor arbeidslivet. Det har konsekvenser for både den enkeltes livskvalitet og for bevaringen av velferdssamfunnet. Noe må gjøres, men hva? Hvordan inkluderer vi flere?

Flere elever fullfører

Høyre mener at skolen er en av løsningene. Klarer vi å få flere til å fullføre videregående skole, blir det enklere å komme inn på arbeidsmarkedet og bli værende. Da trenger vi en kunnskapsskole og lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse, som sammen med elevenes egeninnsats løfter alle over målstreken. Åtte år med Høyre i regjering har bidratt til at stadig flere elever fullfører. Vi stiller krav til elevene og på den måten forbereder vi dem på arbeidslivet de skal inn i.

Utfordringer knyttet til psykisk helse er en av årsakene til at unge blir stående utenfor.

Fleksibelt arbeidsliv

Alt for mange unge opplever å bli ufør. Noen har en restarbeidsevne, men kommer ikke inn på arbeidsmarkedet likevel. Det er mye arbeidskapasitet og talent som ikke blir utnyttet hos denne gruppen. Høyre mener at arbeidslivet må være fleksibelt nok til å passe for mennesker med ulike forutsetninger. Dagens løsninger må gjøres enda enklere. Privat sektor har vært de som i størst grad har tilbudt jobbmuligheter for denne målgruppen. Her bør kommunene og staten spille en mer sentral rolle fremover, og vi må kunne forvente at de også tar samme ansvar som arbeidsgivere.

Nav må gi enda tettere og mer individuell oppfølging, akkurat slik som Nav-meldingen i Stortinget la opp til. Det må etableres flere arbeidsrettede tiltak for å redusere antall unge som mottar arbeidsavklaringspenger slik at denne gruppen heller kan komme seg raskt tilbake til arbeidslivet. Høyre har også lansert en inkluderingsdugnad for å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i næringslivet. Her er lønnstilskudd et viktig virkemiddel.

Rask og god støtte

Utfordringer knyttet til psykisk helse er en av årsakene til at unge blir stående utenfor. Derfor vil vi fortsette jobben med at de som trenger hjelp med psykiske helseutfordringer, skal få rask og god støtte. Vi ønsker å utdanne og ansette flere psykologer, gi bedre behandlingstilbud til dem som sliter psykisk, og vi har også vedtatt en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Det er samtidig viktig at vi beholder fritt behandlingsvalg slik at folk også kan få raskere og bedre hjelp på statens regning, uavhengig av logoen over inngangsdøra.

Vi unge vil jobbe, men alt for mange av oss står utenfor. Nå må innsatsen rettes der den trengs som mest.

Publisert: