Aftenbladet tar feil om vindkraft

DEBATT: Aftenbladets leder hevder at Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE) nå introduserer en ny definisjon av hva som er inngrep i norsk natur. Lederen gir videre inntrykk av at NVE mener det er greit med vindkraft i alle områder som ikke er villmarkspreget. Ingen av delene stemmer.

NVE-sjef Kjetil Lund skriver at NVE ikke har en ny definisjon for hva som er inngrep i norsk natur.
  • Kjetil Lund
    Kjetil Lund
    Vassdrags- og energidirektør
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger Aftenblad skriver på lederplass 19. april om arbeidet som NVE, Miljødirektoratet og ni andre fagmyndigheter nylig har lagt fram om virkningene av vindkraft. På 30 temasider har vi presentert oppdatert kunnskap om påvirkningene vindkraft kan ha på miljø og samfunn. Målet med arbeidet er å gi alle som engasjerer seg i vindkraft et felles kunnskapsgrunnlag for å diskutere vindkraft og kunne vurdere vindkraftprosjekter.

Det nylig framlagte arbeidet bygger på Miljødirektoratets etablerte definisjoner av inngrepsfrie naturområder. Inngrepsfrie naturområder (tidligere INON) deles inn i tre kategorier, der «villmarkspregede områder» er den øverste kategorien.

I debatten om vindkraft har mange vært opptatt av reduksjonen av inngrepsfrie- og villmarkspregede områder. Det har blitt referert til mange ulike tall, og nå har Miljødirektoratet kommet med godt dokumenterte fakta om dette. Kort oppsummert har vindkraftverkene ført til at et areal på 385 km² har mistet status som inngrepsfri natur. Dette tilsvarer en reduksjon på i underkant av 3 promille av inngrepsfrie naturområder per 2018. I tillegg har et areal på 71 km² gått fra å være villmarkspreget natur (mer enn fem kilometer fra nærmeste inngrep), til å bli en del av kategori 1 og 2 for inngrepsfri natur (én og tre kilometer fra nærmeste inngrep). Halvparten av de bygde vindkraftverkene har ikke medført tap av inngrepsfri natur i noen av kategoriene.

Dette er tallene for areal-virkningene av norske vindkraftanlegg basert på etablerte definisjoner. Det betyr ikke at det er greit å bygge vindkraftverk i alle andre områder. Tvert imot kan vindkraftverk ha store virkninger for verdifull natur også utenfor inngrepsfrie naturområder. Og områder kan ha stor verdi som tur- og rekreasjonsområder selv om de ikke er inngrepsfri natur. Alt dette står det mye om på våre 30 temanettsider om virkninger av vindkraft for blant annet fugl, naturtyper og landskap.

Publisert: