Vi ønsker en dronefaglinje ved Strand videregående

TEKNOLOGI: Droner er på full fart inn som redskap for både næringsliv og myndigheter. Stavanger-regionen er blitt hjemmebasen til flere av de største dronesatsingene i Norge.

Dronemiljøet i Rogaland ønsker seg et dronefag på en videregående skole i stavanger-regionen. Næringen skal være klar å tilby lærlingplasser, lover innsenderne.

Debattinnlegg

 • Birger Haraldseid
  Mulighetsutvikler Forus Næringspark og Styremedlem Tau Autonomy
 • Knut Roar Wiik
  Adm. direktør Nordic Unmanned
 • Cato Vevatne
  Adm. direktør KVS Technologies
 • Pål Ørke
  Markedsdirektør IKM Testing
 • Jan Vatsvåg
  Adm. direktør Norse Asset Solutions
 • Havard Mjøen
  Fagleder dronetjenester, Varicon
 • Nina Bokn Solheim
  Daglig leder Astralutions
 • Ole Petter Bakken
  Adm. direktør, NADG
 • Arnfinn Nergaard
  Daglig leder Tau Autonomy Center
 • Steinar N. Bjugn
  Gründer og adm. direktør / AirMour Partner, Ehang Skandinavia
 • Steinar Meling
  Prosjektleder Yago
 • Terje Rygh
  Prosjektleder for EU-prosjektet AirMour hos Stavanger Kommune
Publisert: Publisert:

Rogaland trenger opplæring av droneoperatører og næringslivet er klare til å ta inn lærlingene – Dronefag som VGS- fag. Utdanningsdirektoratet utvikler nå et helt nytt dronefag, og har bedt om innspill.

En rekke lokale bedrifter som er involvert i bruk og utvikling av droneteknologi var med å gi innspill til denne nye utdanningen. Det nye droneoperatørfaget er lagt til utdanningsprogram for elektro og datateknologi. Opplæringsmodellen skal være basert på to år i skole og to år i bedrift. De to årene i bedrift består av ett års opplæring og ett års verdiskaping. Det endelige navnet på lærefaget er ennå ikke bestemt. Skolene kan starte opplæring i faget fra høsten 2022.

Strenge krav til droneførere

Droner brukes innen stadig flere områder, enten som spesifikt forretningsområde eller som en integrert del av en tjenesteleveranse. Teknologiutviklingen går raskt og dronene blir stadig større. Norge er når det gjelder lovgivning på dette området en del av det europeiske samarbeidet. EUs flysikkerhetsorgan EASA sine regler vil være retningsgivende for det norske regelverket som forvaltes av Luftfartstilsynet.

Det betyr at det vil bli stilt stadig tydeligere krav til opplæring for de som skal jobbe med droner i proffsegmentet, hvor det kreves godkjenninger. I dag er droner med vekt under 250 gram unntatt kvalifikasjonsreguleringer. Droner med vekt over 25 kg klassifiseres i dag som luftfartøy og er dermed dekket av regelen som andre luftfartøy.

Rogaland er hjemstedet til flere av de største droneaktørene i Norge og vi ønsker derfor å posisjonere en av våre videregående skoler for dette nye utdanningsløpet. I Stavanger-regionen har vi kommersielle aktører og kundegrunnlag for å kunne få til en vellykket etablering av utdanningen, i samspill mellom skole og et næringsliv som trenger lærlinger innen dronefaget.

Fagutdanning er et satsingsområde generelt, og tekniske utdanninger er særdeles viktig i forbindelse med en stadig raskere teknologiutvikling og et grønt skifte. Vi er flere sentrale næringsaktører innen dronemiljøet som samarbeider om dette.

Vi har også flere bedrifter i økosystemet rundt dronene i regionen. Eksempler på dette er: Tau Autonomy Center (TAC). Dette er et klynge- initiativ støttet av IN og Strand kommune som stiller infrastruktur til disposisjon for test, demo og kvalifisering av undervannsdroner i havrommet og droner i luftrommet. Yago er en klynge som konsentrerer seg om bruk av autonome løsninger i urbane områder. AirMour er et 3-årig EU-prosjekt som skal utforske bruken av droner, og fly droner i by- og bynære områder til akuttmedisinsk bruk.

Strand peker seg ut

Avinor på Sola er selskapet sin satsing for introduksjon og bruk av droner på og rundt lufthavner. Sola videregående skole har landslinje for luftfartsfag, og Lyse Nett og Statnett i Rogaland er store brukere av dronetjenester.

Hvordan kan vi få dette til?

Strand Videregående skole peker seg ut, blant annet fordi de har de grunnleggende fagene. Skolen ligger også nær og har et samarbeid med Tau Autonomy Center som har testområde som allerede brukes av flere næringsaktører.

Vi er en bransje i sterk vekst og trenger at det nå opprettes et utdanningstilbud, som kan forsyne oss med kompetente operatører av de stadig flere, større og mer avanserte dronene. Vår oppfordring til Rogaland fylkeskommune er å sikre at en av klassene som opprettes i Dronefag i 2022 er lokalisert til Stavanger-regionen. Vår melding er at industrien er klar for å ta sin del av oppgaven ved å tilby lærlingplasser når de første elevene kommer til næringslivet fra Strand VGS i 2024.

Publisert:
 1. Droner
 2. droner
 3. Næringsliv
 4. Teknologi
 5. Strand

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 3. Dugg på frontruta - mann fratatt førerkortet

 4. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 5. Nå er det nesten umulig å få tak i ved i Stavanger og Sandnes

 6. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bedehus