For Frp betyr fart mer enn miljø

Debattinnlegg

 • Steinar Bjørgo
  Sandnes
Publisert: Publisert:

DEBATT: Som mange kjenner til har vi problemer med støyen ved Kvelluren Bru på E39 i Sandnes.

Det er også uomtvistelig at støyen øker ved høyere hastighet. I dag er fartsgrensen 90 km/t. Vegvesenet vil ikke gjøre ytterligere tiltak, selv om reguleringsplanens mål ikke er oppnådd.

Neste år starter utvidelsen av E39 mot Ålgård. På et direkte spørsmål til Pål Morten Borgli fra Frp på tirsdag, spurte jeg om hva han ville prioritere i utbyggingen mot Ålgård, holde støykravet eller øke fartsgrensen til 110 km/t? Han sa helt klart at 110 km/t var viktigst!

Husk dette alle dere som bor på vegstrekningen, spesielt dere på Glettefjell og Hove og Bogafjell. Støyskjerm virker ikke når veien ligger så lavt i terrenget at en kan se direkte til bilene. For Frp betyr fart mer enn miljø. Godt valg.

Publisert:

Valg 2021 - samferdsel

 1. – Perspektivløst om fergefri E39

 2. – For Frp betyr fart mer enn miljø

 3. – Kunsten å sette opp eit reknestykke

 4. – Ryfast er eit ferjeavløysingsprosjekt som kostar trafikantane dyrt

 5. «Problemet med for låge bomtakstar»

 6. – Meir pengar til hurtigbåt med Venstre i regjering

 1. Valg 2021 - samferdsel
 2. Debatt
 3. E39
 4. Kvelluren
 5. Pål Morten Borgli