Vaksine: Hva med barna, Erna og Bent?

DEBATT: Hvor er egentlig barneperspektivet når Bent Høie og Erna Solberg annonserer at de vil åpne opp landet igjen i september?

«Det er økt smitte, og skolestart er i gang. Debatten om barnas rett til medvirkning fortjener flere runder og en inngående vurdering», skriver Ine Haver.
  • Ine Haver
    Ine Haver
    Kommunestyrerepresentant, Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
  • Red.mrk: Ine Haver skriver her som privatperson, men er medlem i Stavanger Ap.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Faktum synes å være at en million av folket i landet, barna, ikke er med, verken i vaksinekaruseller eller koronastatistikken, fordi de ikke dør. Men de får sosiale og psykiske virkninger ikke bare av tiltak som iverksettes, men også av smittesituasjonen. En del av dem vil også få fysiske ettervirkninger av eventuell gjennomgått sykdom. Da blir det for lettvint å bagatellisere dette ved å vise til lav dødelighet.

Vi er mange som er bekymret nå når smitten igjen er på vei opp.

Bærer en stor byrde

Koronakommisjonen overleverte sin første rapport til statsministeren den 14. april 2021. Et av kommisjonens hovedbudskap er at barna og de unge bærer en stor byrde under pandemien, og at konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet deres. I tillegg viser kommisjonen til at hjemmeskole og digital undervisning kan gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring. Det kan i ytterste konsekvens føre til frafall og ha følger for jobbmulighetene senere i livet.

Frem til nå er det de over 18 år som har fått tilbud om vaksine. Dette har de siste ukene utløst reaksjoner og debatt. Det er økt smitte, og skolestart er i gang. Debatten om barnas rett til medvirkning fortjener flere runder og en inngående vurdering. Da er det helt på sin plass at Cathrine Nordhus den 13. august etterlyser et tydelig og snarlig vaksinesvar for barna. Det er hun nok ikke alene om. Vi er mange som er bekymret nå når smitten igjen er på vei opp.

Hvorfor?

Det er allerede kjent at både Finland og Danmark vil tilby vaksine fra 12 års alder. Et betimelig spørsmål å stille er hvorfor vi i Norge «aldersdiskriminerer» barn? Hva er grunnen til av barn over 12 år ikke blir gitt muligheten til å selv få medvirke i spørsmålet om de vil ha vaksine? Den norske pasient- og brukerrettighetsloven fastslår at barn over 12 selv skal kunne medvirke ved beslutninger som handler om helsehjelp til dem. Manglende inkludering av barna selv i vurderingene av vaksinasjon, kan også problematiseres etter paragraf 98 i grunnloven om usaklig forskjellsbehandling og artiklene 12 og 24 i barnekonvensjonen.

Når smitten øker, og også omfatter barn, uten at disse blir gitt samme vern som voksne, er det grunn til å frykte at foreldre selv vil agere, gjennom for eksempel å holde barna tilbake fra skole og fritidstilbud. Da blir et argument om å åpne opp samfunnet av hensyn til barna ikke reelt. Det er også grunn til å tro at en slik mulig situasjon ikke minst vil ramme de som er mest sårbare fra før.

Må gjøres offentlig tilgjengelig

Dette er spørsmål og betraktinger som i langt større grad må svares ut snarlig. De dette gjelder er Norges framtid. De risikovurderingene som ligger til grunn for en beslutning om fullstendig normalisering av situasjonen i september, må gjøres offentlig tilgjengelig umiddelbart. Først da kan vi danne oss en oppfatning om regjerings standpunkt i denne saken er forsvarlig.

Publisert: