Grensejusteringen i Forsand er ikke reversering

DEBATT: Grensejustering i Forsand er ikke reversering av kommunereformen, men en realisering av reformen i tråd med prinsippet om frivillighet.

«Konstruksjonen Sandnes/Forsand er det ikke mange som ser fornuften i. Derfor sliter den også med sin legitimitet hos folk flest», skriver Odd Arild Kvaløy.

Debattinnlegg

 • Odd Arild Kvaløy
  Stavanger
Publisert: Publisert:

I sin siste uke som kommunalminister ga Nikolai Astrup i oppdrag til statsforvalteren i Rogaland å utrede spørsmålet om grensejustering slik et innbyggerinitiativ i Forsand har bedt om.

Vanskelig å svelge

Den påfølgende debatten viser at dette har vært vanskelig å svelge for mange. Ikke minst gjelder det den politiske ledelsen i Sandnes kommune. Med kjente hersketeknikker som bagatellisering, skråsikre påstander og kreativ historiefortelling gjør de det de kan for å svekke troverdigheten og integriteten til de som med overveldende sannsynlighet representerer flertallet av innbyggerne Forsand.

Mindretallet i Forsand med daværende ordfører i spissen går til ulovlig anvendelse av kommuneloven og hindrer kommunestyret i å behandle saken.

Når ordføreren i Sandnes til pressen gir uttrykk for at han har sikre kilder på at innbyggerinitiativet ikke fører fram, kan jeg bare gi uttrykk for følgende:

Som tidligere Sp-politiker er jeg glad for at Sp, både i Rogaland og sentralt, har definert Sandnes/Forsand som en tvangssammenslåing. Jeg kan derfor vanskelig se for meg at en kommunalminister fra Sp, som attpåtil kommer direkte fra ledervervet i KS, ikke vil gi sin støtte til innbyggerinitiativet.

Som mangeårig aktiv lokal- og regionalpolitiker, og med lederverv i KS, har jeg med stor interesse fulgt kommune- og regionreformen generelt, og Forsand/Sandnes spesielt.

Hvorfor? Hovedsakelig av to grunner: 1) Konstruksjonen Sandnes/Forsand, og 2) prosessen fram til nåværende situasjon.

Sliter med legitimitet

Konstruksjonen Sandnes/Forsand er det ikke mange som ser fornuften i. Derfor sliter den også med sin legitimitet hos folk flest.

Dessuten: Sammenslåingen av Forsand og Sandnes er helt åpenbart en tvangssammenslåing. Den ble vedtatt til tross for at flertallet i kommunestyret i Forsand var for sammenslåing med Strand.

Ja, Jeg vet at et flertall i kommunestyret i Forsand i 2016 sa ja til en sammenslåing med Sandnes. Mindretallet gikk for en sammenslåing med Strand. Det er også en kjensgjerning at denne tilrådingen fra kommunestyret ikke ga ro i Forsand.

Flertallet endret seg

Våren 2017 hadde flertallet i kommunestyret endret seg. Nå var det flertall for sammenslåing med Strand kommune. Det er tillatt å forandre mening, og det nye flertallet tok initiativ til et ekstraordinært kommunestyremøte 6. juni 2017 for å behandle saken på ny før Stortinget skulle gjøre endelig vedtak. Alt dette er helt i tråd med det loven gir hjemmel for. Et nytt vedtak som viste at det ikke var flertall for sammenslåing med Sandnes, ville da kunne oversendes Stortinget før endelig behandling der 8. juni.

Så skjer det som jeg mener ikke kan aksepteres som grunnlag for et så vidtrekkende vedtak i Stortinget. Mindretallet i Forsand med daværende ordfører i spissen går til ulovlig anvendelse av kommuneloven og hindrer kommunestyret i å behandle saken. Det var med andre ord maktpåliggende for ordføreren og hans mindretall å forhindre at Stortinget ble informert om flertallets mening. Hvorfor? Jo, selvsagt fordi det da ville komme klart fram at dette var en tvangssammenslåing.

Kan ikke aksepteres

Slik framgangsmåte kan selvsagt ikke aksepteres. Den nylig avgåtte kommunalministeren fra Høyre gjør derfor helt rett når han ber statsforvalteren om å utrede en grensejustering som innbyggerinitiativet ber om.

En slik grensejustering vil like sjølsagt ikke bety en reversering av kommunereformen. Ingen har foreslått å gjenopprette Forsand som egen kommune. Det betyr bare at reformen blir gjennomført i samsvar med ønske fra flertallet i tidligere Forsand kommune.

Publisert:
 1. Grensejusteringer
 2. Kommunereform
 3. Kommunesammenslåing
 4. Sandnes kommune
 5. Strand kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Pøbel takker Haaland for påminnelse og svarer på veggen i grisebingen

 2. De var et av Norges største rockeband. Så raknet det.

 3. Du skal lete lenge etter en bedre grillopplevelse enn den du får her

 4. Navnet frigitt etter dødsulykke på Sørlandet

 5. Er Trump i ferd med å miste grepet?

 6. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!