Vi håper ennå på at turstien ved Krossvatnet kan flyttes

DEBATT: Er det slik at fugler, som ikke er der, er mer verdt enn mennesker, som er der? Er det slik at dyr, som ikke er der, er mer verdt enn mennesker, som er der? Er det slik at siv, som ikke er der, er mer verdt enn mennesker, som er der?

Etter vår oppfatning har Statsforvalteren ikke gitt noen skikkelig begrunnelse for at det ikke er mulig å flytte traseen noen meter, skriver innsender Leiv Steinar Hovtun (bildet).
  • Leiv Steinar Hovtun
    Grunneier
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette gjelder saken om tursti langs Krossvatnet på Tau. Vi er tre grunneiere som i flere år har kjempet mot Strand kommune og bedt om at de legger traseen noen meter nærmere vatnet. Nå legger kommunen opp til å gjøre overgrep mot oss ved å fatte vedtak om ekspropriasjon på deler av våre eiendommer.

Statsforvalteren i Rogaland har gitt beskjed om at et forslag om å flytte traseen vil føre til innsigelse. Statsforvalteren har hatt møte med Strand kommune uten at vi har fått anledning til å legge fram vår sak. Det føles helt urettferdig at dere går fram på den måten.

Les også

Statsforvalteren sier nei til å flytte tursti i hage

Les også

Solveig unnslapp ekspropriasjon i første omgang

Ingen skikkelig grunn

Etter vår oppfatning har Statsforvalteren ikke gitt noen skikkelig begrunnelse for at det ikke er mulig å flytte traseen noen meter. Tvert imot, har ikke Multiconsult sagt at det er umulig å endre litt, slik jeg oppfatter det. De sier blant annet: «Bygging av tursti langs vannet antas å ikke påvirke vannfugl i stor grad siden det er mye kantvegetasjon og de rødlistede fugleartene lever på og ved vannet», og «det er ikke registret noen trua – eller nært trua rødlistede arter innenfor planområdet.»

Ifølge Rycon er det fullt teknisk gjennomførbart å legge stien der vi ønsker. Våre forslag ligger også utenfor hensynssonen. Andre steder på min eiendom ligger traseen nærmere hensynssoner enn ved det området vi kjemper om. På andre siden av vatnet er det til og med bygget ei brygge ut i sivet.
Så hvorfor i all verden må dere ty til innsigelse her hos oss?

Når det gjelder min eiendom, er det snakk om å bevare hagen vår ved å legge traseen på et strekk ca. fire meter nærmere vatnet og et lite stykke ca. åtte meter fra vatnet.

Les også

Kommunen vil presse en tursti tvers gjennom hagen til Solveig og Finn

Gi saken en ny sjanse

Vi mener at mye av hagen, som har vært i min families eie i ca. 120 år, i seg selv er verneverdig. Her er det for eksempel et ca. hundre år gammelt kristtorn-tre, et nesten 90 år gammelt steinbord, en ca. 60 år gammel utepeis og ellers gamle frukt-trær, bærbusker og blomster. Kommunen sitt forslag vil rasere veldig mye av dette.
Er ikke dette like viktig å ta vare på som fugler, dyr og siv som ikke er der?

Dersom Statsforvalteren likevel kunne være med på vår endring, trenger ikke kommunen så vidt jeg vet, gå ut med full ny høring. Det bør være en forholdsvis rask sak å få på plass. Og da trenger ikke politikerne heller ta stilling til ekspropriasjon. Så kan dere være så snill å se på denne saken på ny?

Publisert: