Hvorfor tar ingen våre bekymringsmeldinger alvorlig?

DEBATT: I den senere tid har flere skrevet bekymringsmeldinger om forhold på sykehjem og for få sykehjemsplasser.

«Kontakten med politikerne er tilsynelatende bra, men det er vanskelig å få til samarbeid som fører oss videre i prosessen med å forbedre tilbudet», skriver Lillian Michaelsen.

Debattinnlegg

 • Lillian Michaelsen
  Stavanger demensforening
Publisert: Publisert:

Det dreier seg om eldre som ikke får den oppfølgingen de trenger, eller at de ikke blir prioritert når behov er dokumentert.

Det forundrer meg at politikere ikke ser at det samme som nå skjer i eldreomsorgen, er det som ha pågått i lang tid i fastlegeordningen. De får ansvar for flere oppgaver uten at ressurser følger med.

Sykehjem får dessuten sykere beboere som trenger mer tid til pleie for å få et verdig liv. Vi må utdanne flere – og vi må øke antall ansatte i eldreomsorgen.

Oppriktig bekymret

Stavanger Demensforening er oppriktig bekymret for utviklingen. Vi etterlyser flere lavterskeltilbud og flere sykehjemsplasser fordi vi vet at behovet for dette vil øke dramatisk i årene framover. Lavterskeltilbud og fleksible løsninger vil forlenge tiden personer med demens kan bo hjemme.

Pårørende til personer med demens er en fantastisk ressurs i arbeidet med å gi et verdig liv. Vi må legge til rette for at pårørende får den støtte og hjelp de trenger. Slik kan de hjelpe til med å gi et verdig liv når livet ikke går som planlagt.

Vi samarbeider både med Stavanger kommune og med SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) om å spre informasjon om tilbudet som finnes til personer med demens og deres pårørende. Men tilbudet er enda ikke bra nok. Kontakten med politikerne er tilsynelatende bra, men det er vanskelig å få til samarbeid som fører oss videre i prosessen med å forbedre tilbudet.

Brukermedvirkning

Stavanger Demensforening tar «Leve hele livet» på alvor. Vi jobber for en forutsigbar eldreomsorg som også inkluderer personer med demens. I dette arbeidet er brukermedvirkning en naturlig del.

Ta våre bekymringsmeldinger alvorlig er oppfordringen, og for å sitere Senior Norges innlegg: «Det handler om respekt og verdighet for oss alle.»

Publisert:
 1. Debatt
 2. Demens
 3. Eldreomsorg
 4. Sykehjem

Mest lest akkurat nå

 1. Burde vært bedre

 2. – Alle våpnene var ikke lovlige. Så ærlig må jeg være

 3. Statsministerens kon­tor kan ha brutt enda flere lover og regler

 4. Vidar Nisja har fått ny jobb

 5. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 6. Huset deres har vunnet arki­tektur­pris: – Plan­løsningen fungerer vel­dig bra for oss