Gi alle muligheten til å bidra i klimakampen

DEBATT: Hittil har Norge avventende fulgt EU og fokusert på store punktutslipp i klimakampen. Det er en strategi som ikke holder lenger.

«Fangst og lagring av CO₂ er helt essensielt dersom verden skal nå målene i Parisavtalen», skriver Jarle Skjæveland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle tiltak som kan stanse klimaendringene må gjennomføres, og i Norge betyr det at vi må legge til rette for å kutte karbonutslipp med ny teknologi.

Fangst og lagring av CO₂ er helt essensielt dersom verden skal nå målene i Parisavtalen. I flere industrisektorer er CO₂-håndtering den eneste måten man kan få en kraftig reduksjon i utslippene. De lar seg ganske enkelt ikke redusere nok gjennom energieffektivisering, eller overgang til fornybart råstoff. Det holder ikke å bare fange CO₂ fra fabrikkpipene. Vi må også fange CO₂-en som allerede har sluppet ut og lagre den. Det er teknisk mulig, men rammeverket må bli bedre.

Et fangstanlegg i Norge på 2 millioner tonn CO₂ per år er ingen umulighet med vår eksisterende teknologi.

Kveler planeten

Den nye rapporten fra FNs klimapanel er krystallklar. Klimautslippene fra fossilt brensel og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker. Dette er «kode rød» for menneskeheten. Uten kraftige og umiddelbare utslippskutt, endrer vi livsvilkårene på planeten vår. Her må alle bidra.

I disse dager åpnes det på Island anlegg for rensing av CO₂ fra luft. Anlegget tar CO₂ fra lufta og lagrer den under bakken. På den måten reduseres global oppvarming litt, men vi trenger mye mer av disse anleggene. Norge har en gyllen mulighet til å følge etter, og i mye større skala. Men da må det finnes en vilje til å satse på teknologien som gjør det mulig, samt insentiver (les: støtteordninger) for å kutte karbonutslipp også utover de store punktutslippene.

Vi bør følge etter

Verken tanken om eller teknologien bak fangst av CO₂ fra luft, såkalt DAC, er ny. Det er en anerkjent metode for å kvitte seg med eksisterende forurensing. Derimot er de energimessige kostnadene nå redusert til et nivå som gjør CO₂-fangst fra luft til en effektiv måte å redusere totalmengden CO₂ i atmosfæren. Dette har Island forstått, og storebror Norge bør følge etter.

EU vil riktignok inkludere karbonfangst i sitt kvotemarked fra 2023, men det vil først og fremst gjelde store industriutslipp. Samtidig vet vi at i Norge kommer de ikke-kvotepliktige utslippene fra små bedrifter med få ansatte. Ni av ti norske bedrifter kan karakteriseres som små eller mellomstore. De spiller med andre ord en avgjørende rolle i arbeidet med å nå klimamålsettingene frem til 2030.

Mange av disse selskapene kompenserer i dag for sine utslipp gjennom å unngå utslipp andre steder i verden, for eksempel ved å kjøpe skogareal eller ved å investere i «klimaprosjekter». Men effekten er høyst usikker, og økende forekomst av skogbranner kan lett utradere klimaeffekten. Den faktiske klimaeffekten vil bli vesentlig bedre dersom CO₂ hadde blitt tatt ut av lufta.

Et fangstanlegg i Norge på 2 millioner tonn CO₂ per år er ingen umulighet med vår eksisterende teknologi, og vil alene representere ca. ti prosent av Norges forpliktede utslippsreduksjon fram mot 2030. Vårt selskap, GreenCap Solutions, har utviklet en banebrytende teknologi som på en energieffektiv måte kan fange CO₂ fra atmosfæren, sågar uten noen kjemikalier involvert i prosessen.

Kapitalintensive

Utfordringen er at slike store fangstanlegg er svært kapitalintensive. Anleggene vil kreve betydelig støtte for å kunne bli realisert. I Norge har vi god erfaring med virkemidler og rammevilkår for å sikre investeringer og drift i en overgangsfase frem mot langsiktig lønnsomhet.

Det vi trenger nå, er politiske insentiver som muliggjør å fjerne CO₂ fra luften. Dette må på plass raskt. Som FNs klimapanel tydeliggjorde – vi har ingen tid å miste. Jo raskere vi kommer i gang, desto bedre blir klimaeffekten.

Publisert: