Hvordan får vi til innovasjon?

INNOVASJON: Digitale forretningsmodeller og automatisert produksjon muliggjør rask vekst og høy lønnsomhet. Små selskap kan passere etablerte aktører fordi de kan agere raskere – og etablerte aktører kan teste ut nye ideer raskere om de evner å omstille seg.

Innovasjonsselskapet Validé legger til rette for kommersialisering fra tidlig forsknings- og utviklingsfase, og har også investeringsfond som investerer i tidligfase-selskap, skriver innsenderen. På bildet ser vi Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.
  • Trond Furenes
    Leder, Innovasjon og Bærekraft, Lyse Energi AS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette krever et kontinuerlig oppmerksomhet rundt innovasjon, forbedring og endring. Jeg har snakket med noen av de mest kunnskapsrike menneskene innen innovasjon, vekst og ledelse. Sammen har vi sett på hva som skal til for at vår region skal lykkes i omstillingen.

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og leder for senter for innovasjonsforskning, gir først følgende korte og konsise forklaring på hva som er innovasjon: det må være nytt, det må være nyttig, og det må kunne nyttiggjøres.

Skiftene i næringslivet vil komme stadig raskere og evnen til å innovere vil skille de som lykkes fra de som ikke lykkes. Innovasjonsevne går både på kapasitet, kompetanse, og ikke minst evnen til å ta innovasjonen ut i markedet. Globale megatrender som digitalisering og reduksjon av klimagassutslipp vil prege også det lokale næringslivet, og stadig flere bransjer vil bli utfordret av nye forretningsmodeller.

Bærekraft er vesentlig

Selskapene må legge til rette for innovasjon, og ønsket om nyskaping må være forankret i toppledelsen. Vi ser ofte at innovasjon skjer der ulik kunnskap krysses, sier Solheim. Videre vil ansatte med ulik utdanning og bakgrunn gi bedre grobunn for innovasjon. Forskning har vist at diversitet gir bedre forutsetninger for å komme gjennom kriser. Dersom man ser på selskap som har inkludert utenlandsk arbeidskraft med høy utdanning, ser man at disse skaper mer radikale innovasjoner. Så må disse få mulighet til å utløse dette potensialet, altså bli brukt, hørt og utfordret, sier hun.

Innovasjonsselskapet Validé legger til rette for kommersialisering fra tidlig forsknings- og utviklingsfase, og har også investeringsfond som investerer i tidligfase-selskap. Kommunikasjonssjef Hilde Garlid sier at Validé sin spesialitet er validering i tidlig fase. Det gjelder både idé og teknologi, og skal en startup lykkes, er teamet rundt ideen kanskje det aller viktigste å vurdere. Derfor er det viktig å legge ned en innsats i å bygge team.

Innovasjon Norge er en annen sentral aktør – foruten støtte og lån kan de være en tilrettelegger gjennom sine nettverk. Vi har klynger for både offshore vind, akvakultur, infrastruktur, helse og energi, og for smarte byer gjennom Nordic Edge, sier regiondirektør Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge Rogaland. Hun understreker at det er ekstremt viktig å tenke bærekraft gjennom hele prosessen.

Regionen har mye å gå på

Vi ser at det skal gjøres enorme investeringer innenfor det grønne skiftet i Europa. The Green Deal kan gi store muligheter for lokale selskap. Da er det svært viktig å tenke bærekraft gjennom hele prosessen. Vår region kan i enda større grad satse på å utvikle større lokale verdikjeder for å ta del i mer verdiskaping.

Vi i Rogaland har svært gode forutsetninger for å lykkes internasjonalt innenfor mange viktige områder – vi har tunge kompetansemiljøer, vi er klar teknologisk, så spørs det om bedriftene er klar til å snu seg raskt nok. Og har du et konsept du vil teste, har vi også testsenter for fremtidens løsninger.

Professor i ledelse, Rune Todnem By ved Universitetet i Stavanger, tror sterke, drivende organisasjoner i større grad vil se på ledelse som noe kollektivt, mot felles mål. Det betyr ikke at man går bort fra det formelle ansvaret, men at det ikke kun er de formelle lederne som utøver lederskap. By bruker begrep som «purpose beyond profit» og legger vekt på utover profitt – ikke istedenfor – og at stadig flere ansatte intervjuer selskapet når de er i jobbintervju.

Feil kan bli fremtidig suksess

Man ønsker å jobbe i en organisasjon hvor man identifiserer seg med formål og verdisett. For å tiltrekke seg de beste talentene må de ansatte gis mulighet til å vokse og utvikle seg, utnytte hele sitt talent.

Det må deretter bygges en kultur for å ta risiko. For å tørre å feile. Det er jo ikke slik at folk flest feiler med vilje – men om det er lov å feile, så er det også lov å prøve, og om man ikke prøver, vil de færreste oppnå suksess, sier han.

Ledere tilrettelegger organisasjonen, og sørger for at de ansatte lykkes. Og til slutt – ledere må planlegge for det som ikke kan planlegges, sier By. I en tid med pandemi og klimakrise er ikke det noen liten oppgave, men med disse forutsetningene så har regionen alle muligheter til å skape fremtidens arbeidsplasser – i overgangen til lavutslippssamfunnet. En overgang som kommer til å ta tid, selv om vi har det travelt.

Det må være nytt, det må være nyttig og det må kunne nyttiggjøres.
Publisert: