Prinsesse i grenseland

DEBATT: Märtha Louise må gjerne søke hit og dit og finne verdier hun vil fremme gjennom sine kommersielle virksomheter, men kirken er ikke det rette stedet for akkurat det.

«Selv om dialogprest og andre uttrykker de beste hensikter, så forholder man seg tydeligvis ikke til at så vel kirke som sjaman har som sin hovedhensikt å påvirke. Også dialog er åndskamp», skriver Thomas P. Randulff, om arrangementet som prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek inviterer til i St. Petri kirke.

Debattinnlegg

 • Thomas P. Randulff
  Thomas P. Randulff
  Tidl. misjonsprest og sokneprest, Den norske kirke
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Etter at hun ble selvstendig næringsdrivende i 2002, har prinsesse Märtha Louise – sikkert godt hjulpet av sin tittel – opptrådt i en rekke sammenhenger og roller i det vi kan kalle grenselandet mellom det fysiske og det åndelige. Hun har drevet «engleskole» (med navnet Astarte etter en semittisk fruktbarhetsgudinne), gitt opplæring i healing, påstått å ha kontakt med døde, gitt ut litteratur der hun fremmer sine alternative praksiser og nå til sist funnet et åndelig felleskap med en tredjegenerasjons sjaman, Durek. Sistnevnte skal 9. mai holde et foredrag i New York med tittelen «Learn how to speak to spirits and connect with your ancestors to have a clear and open communication» (Lær å snakke med åndene og ha god kommunikasjon med dine forfedre).

At hun, i likhet med de fleste av oss, søker innsikt i og erkjennelse av det dypeste i tilværelsen, skal hun selvsagt ikke bebreides for. Heller ikke skal hun bebreides for å misjonere for sine erfaringer.

Alternativ religion bør finne alternative arenaer.

Neppe klokt

Det er heller ikke ulovlig, men neppe klokt, å opprette et firma og drive disse virksomhetene på kommersiell basis, selv om det ikke smaker særlig godt å måtte betale inngangspenger for å nå denne innsikten. Men business er business, også på åndsmarkedet!

Les også

St. Petrikirken i Stavanger åpner dørene for sjaman

Les også

Svarer på kritikk mot Sjaman og Martha-opptreden i St. Petri

Å finne og leie egnede lokaler for denne virksomheten må hun selvsagt også ha lov til. Men å invitere den virksomheten inn i og stille kirken til disposisjon for en slik forretningsvirksomhet, er en svært tvilsom praksis. Salg og markedsføring, enten det er ideer eller såpepulver, har andre arenaer å opptre på. Kirkens prekestol, alter og kirkerommet for øvrig er innviet til et annet formål: Å formidle budskapet om Jesus Kristus. Det er den ene siden av saken. Derfor skulle menighetsrådet i utgangspunktet ikke åpnet St. Petri kirke for dette.

Sterke advarsler

Den andre siden av problemet er sjamanen. En sjaman driver en virksomhet som møter det røde lyset gjennom alt det kirken står for i møte med alternative religioner. «Åndemaning» er et av de ordene som beskriver denne virksomheten. Advarslene mot dette er så mange og så sterke at det er unødvendig å spandere mange ord på det. Også av den grunn kan ikke kirken være det rette stedet for dette. Alternativ religion bør finne alternative arenaer.

Den tredje grunnen til å reservere seg mot kirkelig medvirkning, er det som kommer fram ved bruken av ordet dialog. Et ord som har god klang i våre møter med det fremmede.

Jeg er for dialog, og som tidligere misjonsprest er dialog noe jeg alltid har vært åpen for og praktisert. Men da på de rette premisser. Men det er her man tydeligvis går i surr. Selv om en viktig side ved dialogen er å lytte, er det bare én side av saken.

Regissert møte

I tilfellet med Märtha Louise og sjamanen er det presisert at «dialogen» skal settes inn i en ramme tilpasset kirkens virksomhet. Men for øvrig gir man fra seg ordet og muligheten for dypdykk i temaet. Et regissert møte, med andre ord. Men da er det ikke lenger en dialog. En ekte dialog går til kjernen i det de to (eller flere) parter står for. Da må man ikke skjerme seg mot å bli utsatt for påvirkning. Uten frie tøyler blir det hele bare et spill for galleriet, ikke et ekte møte.

Selv om dialogprest og andre uttrykker de beste hensikter, så forholder man seg tydeligvis ikke til at så vel kirke som sjaman har som sin hovedhensikt å påvirke. Også dialog er åndskamp!

Det betyr ikke fravær av en anstendig, høflig, respektfull og åpen omgangstone i møtet med annerledes troende. Men det tilsier at dialogen krever en helt annen regi og arena enn det som er forespeilt i St. Petri kirke.

Den som verken tror på gode eller onde åndsmakter, har selvsagt ingen problemer med å gå i dialog med hvem som helst hvor som helst. Noe annet er det dersom det virkelig dreier seg om reelle makter.

Absurd og selvmotsigende

Sjamanen legger ikke ifra seg sin identitet og sine hensikter i kirkens våpenhus. Det bør heller ikke presten gjøre. Helt absurd og selvmotsigende blir det i tillegg dersom «dialogen» så helt overlates til den ene part, slik som her. Da blir spørsmålet om det i det hele tatt er grunnlag for en betalt dialog med en sjaman for åpen scene i et kirkerom. Krydret med vakre ord smaker det likevel ikke godt. Det er ikke slik en dialog skal foregå.

I misjonsbyen Stavanger skulle det ellers være enkelt å legge til rette for både dialoger og andre møter der ikke minst misjonærer som har lang erfaring i møte med sjamanisme i praksis kunne være en samtalepartner på et helt annet nivå enn Märtha Louise. Dersom dette da virkelig er et påtrengende behov i vår by.

Les også

– Bibelen har en advarsel til både biskop Ådnøy, St. Petri kirke og prinsesse Märtha Louise

Les også

– Ja, en sjaman i kirken, men ikke sjamanisme i kirken

Les også

– Åndelig identitetskrise eller pubertetsopprør?


Les også

 1. Jørg Arne Jørgensen: «Visjoner og vrangforestillinger»

 2. Kunne ikke Fadervår, men fikk se Sønnen

Publisert:

Sjamanbesøket i St. Petri kirke

 1. – Jeg har aldri uttalt meg om kritisk journalistikk eller sagt at pressen mobber prinsessen

 2. Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme

 3. Her forlater prinsessen og Durek Verrett Sola Strandhotell dagen derpå

 4. Religionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog

 5. Durek Verrett kan være skattepliktig til Norge

 6. Märtha Louise: Ikke aktuelt å gi fra seg prinsessetittelen

 1. Sjamanbesøket i St. Petri kirke
 2. Debatt
 3. Den norske kirke