Kvinner vil, la oss slippe til!

LIKESTILLING: Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det kommer til hvem som har de øverste lederstillingene.

En verden hvor menn styrer og kvinner spiller andrefiolin, er ikke et samfunn Julie Eikeland ønsker seg.
  • Julia Eikeland
    Fylkesleder AUF Rogaland
Publisert: Publisert:
En verden hvor menn styrer og kvinner spiller andrefiolin, er ikke et samfunn Julie Eikeland ønsker seg.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er kanskje gode på̊ likestilling i et globalt perspektiv, men det er i en verden som er på̊ overtid. Likestillingen har verken tid til konservative politikere, eller et næringsliv som ikke er villig til å ta kampen akkurat nå.

«Damer liker unger og interiør»

Jeg skal være så ærlig å si at jeg både blir provosert og forbannet når enkelte påstår at kvinner ikke har et sterkt ønske om å ta ledende stillinger, og at kvinner heller vil prioritere familie.

Det argumentet hører fortiden til og har ingenting i det norske samfunnet å gjøre. Studier har vist at kvinner har lederambisjoner på nivå med menn. Det innebærer at vi trenger ytterlige tiltak for å sikre likestilling. Kvinners lederegenskaper må dyrkes frem og gjøres selvfølgelige i samme grad som menn sine.

Det er ikke mange måneder siden en lokalpolitiker fra Fremskrittspartiet uttalte at «Damene er interessert i familie og unger og den biten der, men når det gjelder politikk, så uteblir de.» Videre hevdet representanten at grunnen til at kvinner ikke sitter i kommunestyrer er at de er mer opptatt av interiør. Disse holdningene er et håndfast bevis på hvordan samfunnet vårt ennå ikke har klart å kvitte seg med slike fordummende og diskriminerende holdninger.

Menn har penger og makt

I de aller fleste samfunn sitter færre kvinner enn menn i lederposisjoner, både i offentlige og private institusjoner. Tall fra SSB viser at vel en av tre ledere er kvinner, og under en fjerdedel er toppledere. I en god del år har flere kvinner enn menn tatt høyere utdanning, blant annet er kvinneandelen høy på studier innen juss, økonomi og ledelse.

Dermed er det ikke slik at mangel på utdanning kan forklare den lave andelen kvinnelige ledere. Tvert imot, kvinner har kompetansen som trengs, men samfunnet svikter.

At kvinnene står utenfor betyr at betydelig flere menn sitter på de best betalte jobbene. Det vil si at flere menn enn kvinner innehar og utøver makt i prestisje-fylte stillinger. Er det slik vi vil at unge kvinner og jenter skal starte sin karrière i 2020?

I sakte film

Selv om det har skjedd store framskritt på likestillingsområdet, skjer endringene sakte. Ja, det går så sakte at vi som er unge i dag ikke vil oppleve full likestilling i vårt yrkesaktive liv.

En slik «sakte film-utvikling» er både urettferdig og bak mål. Vi har fremdeles en lang vei å gå. Vi må̊ åpne øyene, gjøre politiske endringer og løfte frem de dyktige kvinnene vi har i samfunnet! Det er med aktiv politikk, mot og vilje at vi en dag når det målet vi har satt oss.

Her har kvinnebevegelsen vist oss vei. Samfunnet kan endres! Historien har vist oss at likestilling ikke kommer av seg selv. Den må̊ kjempes frem gjennom politiske vedtak.

Det er en myte at kvinner ikke vil inn i toppstillinger og ha makt og innflytelse. Det må̊ vi i fellesskap anerkjenne. Det er mulig å få til likestilling om man vil.

Publisert: