• «Vi mener det grunnleggende prinsippet er at søsken hører sammen. Det er viktig å finne ut om noen i utvidet familie nå kan ta vare på barna, og bygge opp et godt støtteapparat rundt dem», skriver Sissel Aarak. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Syriske søsken bør få vokse opp sammen

DEBATT: Seks av ti søsken splittes når de kommer i fosterhjem. Vi frykter det samme kommer til å skje med søskenflokkene som kommer fra Syria.