Samarbeid gir grunn til klima-optimisme?

KRONIKK: Statkrafts lavutslippsscenario viser at det er mulig å begrense temperaturendringene i tråd med Parisavtalen. Men klimakrisen kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor er klimatoppmøtet i Madrid viktig.

«Vi kjenner allerede i dag konsekvensene av klimaendringer på kroppen, og de vil bli større når temperaturen øker. Til tross for at klima har kommet høyt på den politiske agendaen, fortsetter klimagassutslippene å øke», skrive konsernsjefen i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Debattinnlegg

 • Christian Rynning-Tønnesen
  Christian Rynning-Tønnesen
  Konsernsjef, Statkraft
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Dersom verden skal lykkes med å holde den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grad, må klimagassutslippene om lag halveres innen 2030, og vi må nå netto nullutslipp innen 2050. Vi kjenner allerede i dag konsekvensene av klimaendringer på kroppen, og de vil bli større når temperaturen øker. Til tross for at klima har kommet høyt på den politiske agendaen, fortsetter klimagassutslippene å øke.

Dette er bakteppet når statsoverhoder, klimapolitikere og samfunnsaktører fra hele verden nå møtes til klimatoppmøte i Madrid (COP25). Selv om forhandlingene er tekniske, er det viktige områder det forhandles om. Et av de viktigste temaene i Madrid er å bli enige om et sett med regler som skal styre bruken av samarbeid for å nå klimamål.

Følelsen av at klimakrisen vokser med økende kunnskap om den øker, og kravet om at noe må skje er bastant fra demonstranter under COP25 i Madrid.

Overgang til fornybar strøm

Storstilt elektrifisering og innfasing av fornybar energi er nøkkelen til en lavutslippsfremtid. Det krever globalt samarbeid. Derfor er et felles rammeverk for etterlevelse av Parisavtalen viktig. Verdens ledere må bli enige om ambisiøse klimamål og forpliktende klimatiltak dersom vi skal klare overgangen til en fornybar verden. Enighet krever gjensidig tillit mellom verdens land slik at alle tar sin del av ansvaret. Foreløpig er det usikkert om den tilliten er stor nok.

Det er et dårlig tegn i en tid hvor vi nærmest svømmer i dårlige nyheter om klima. Venezia oversvømmes, skoger i California brenner og konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øker fortsatt hele tiden.

Samtidig er det også grunner til optimisme. Det er fortsatt mulig å begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen på en økonomisk forsvarlig måte. Løsningen er å endre måten vi produserer og forbruker energi. Hvis vi erstatter olje og kull med ren, fornybar energi – og bruker energien vår mer effektivt, – kan vi klare det.

Les også

Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull

Innen rekkevidde

Som Europas største produsent av fornybar energi ser Statkraft endringene og utviklingen på nært hold. Den kunnskapen og de dataene vi har om energi og klima omsetter vi årlige i ulike fremtidsscenarioer. Det vi ser mener vi gir grunn til optimisme. Vårt lavutslippsscenario viser at det er innenfor rekkevidde å begrense temperaturendringene i tråd med Parisavtalen. Hovedgrunnen til at verden kan lykkes med å nå klimamålene, er at prisen på fornybar energi faller raskt.

Dette er den gode nyheten, som endrer spillereglene fundamentalt og gjør elektrifiseringen mulig: Fornybar energi er lønnsom, og den blir stadig billigere. Siden 2010 har kostnadene ved å bygge og installere solpaneler falt hvert eneste år. Samtidig har panelene blitt mer effektive. Det siste tiåret har kostnadsreduksjonene for sol og vindkraft vært henholdsvis 90 og 70 prosent. Og det stopper ikke her. I Statkrafts lavutslippsscenario vil kostnadene fortsette å falle. Som kjent skinner solen og blåser vinden over hele kloden. Ikke bare trenger vi å produsere mer fornybar energi, vi må også bruke den.

Stadig billigere strøm fra fornybare energikilder vil i økende grad erstatte bruk av fossil energi både til oppvarming, i transport og i industrielle prosesser. Klimavennlige energiløsninger er lønnsomme på markedsmessige betingelser.

Når elektrifiseringen skyter fart, kan man godt se til Norge hvis man lurer på hva konsekvensene for folk blir. Vi er nemlig et av verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker fornybar energi til å varme hjemmene våre, drive industrien og stadig flere av bilene våre er elektriske. Og det fungerer helt utmerket. Norge må fortsatt gjøre mer hjemme, men vi er et godt eksempel på at samfunnet fint lar seg drive av fornybar kraft. Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne bygge vannkraft, vi har store vindressurser og stor tilvekst av bioressurser i skogene.

Les også

Norske skipsredere vil seile til Kina uten utslipp

Politikk/teknologi/marked

Alle nasjoner står overfor viktige investeringsbeslutninger i årene som kommer. Dersom mange velger fossil fremfor fornybar vil de låse seg inn på en utvikling som ikke er i tråd med Parisavtalen. Når vi de siste årene har vi sett raskt fallende priser på fornybar energi, er det viktig at politiske beslutninger spiller på lag med den kraftfulle markeds- og teknologiutviklingen.

Lykkes forhandlingene i Madrid nå og i Glasgow neste år vil det være viktig for å sikre at flere land velger fornybar energi i stor skala. Et globalt samarbeid som legger til rette for teknologioverføring og investeringer i en fornybar fremtid er både nødvendig og mulig.


Les også

 1. Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene

 2. Greta Thunberg i Madrid: – De hører oss, men handler ikke

 3. Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere

 4. – Kven trur at Greta Thunberg ville lært meir på skulen enn på klimatoppmøtet i FN?

 5. – Erna Solberg talte på same møte som Greta Thunberg. Ho hadde ingenting nytt å koma med, men talte likevel

 6. – Kvifor lyttar ikke styringspartia til dei unge?

Publisert:
 1. Fornybar energi
 2. Klimatoppmøtet
 3. Klimaendringer
 4. Statkraft
 5. Global oppvarming

Mest lest akkurat nå

 1. Trond Giske innlagt på sykehus

 2. Dette huset får 100.000 kroner til nytt tak

 3. Dette sier advokater om Inger-Tone sin sak

 4. Ola og Kari nordmann bader i gjeld. Bankene pøser på med kreditt. Når ramler dette kort­huset sammen?

 5. Mette må beskytte seg mot vind, og dusjing er som piske­slag: – Smerter styrer livet mitt

 6. Oilers straffet av gammel helt: - Vil spille for et lag som vil ha meg