Et kulturjournalistisk harakiri av Zahl

DEBATT: En mindre etterrettelig historieskriving av kulturpolitikken i Stavanger av Aftenbladets Jan Zahl 30. november kan knapt tenkes.

Flertallspartiene i Stavanger la fram sitt første første budsjett 25. november. Bak fra venstre Eirik Faret Sakariassen (SV), Mímir Kristjánsson (Rødt), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Daria Maria Johnsen (MDG). Foran Dag Mossige (Ap) og Kari Nessa Nordtun (Ap). (FNB-representanten mangler).

Debattinnlegg

 • Arnt-Heikki Steinbakk
  Leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger Ap
 • Dag Mossige
  Gruppeleder, Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Zahl har lest Stavanger-plattformen, og er åpenbart lite tilfreds med at kultur ikke har en mer fremtredende plass. Det er altså ikke registrert i Aftenbladets redaksjon at posisjonen har bidratt til og stiller seg bak nylig vedtatt kulturplan som blant annet forplikter oppfølging av Akropolis-visjonen som er et løft på størrelse med Stavanger Konserthus.

Ap, FNB, MDG, Sp, SV og Rødt skal de neste fire årene styre etter en plattform med et særdeles sterkt trykk på å gjøre vår by mer attraktiv for barnefamilier, løfte barn og unge, og bekjempe de sterkt økende ulikhetene i Stavanger. At høyresiden i manns minne ikke engang har levert noe som ligner en politisk styringsplattform, fremstår mindre viktig – de er de «røde» som skal tas, og høyresidens kulturpolitikk som skal hylles, etter vårt første budsjettutkast.

Jan Zahl bør holde seg for god til å projisere egoistiske motivasjoner på andre.

Sterk konsensus

Det ligger en enorm styrke i at kulturpolitikken, særlig de siste par tiårene, har vært preget av sterk konsensus, om vi holder Frp utenfor. Det omhandler blant annet Bjergsted-visjonen og det enorme løftet som lå i nytt konserthus, hvor Høyre og Arbeiderpartiet gikk sammen om finansieringen, et felles løft for Stavanger museum, og å fullføre Tou-visjonen. Det er riktig at det brukes mye i Stavanger på disse postene: Kr 3942 per innbygger på posten kultur og idrett, mot et snitt på kr 2482 for resten av landet, og eksempelvis kr 2642 i Bergen, ifølge sist tilgjengelige tall. Driftsbudsjettet på kultur øker i kommunedirektørens forslag med om lag 10 mill. fra 2019 til 2020, og nærmer seg 200 mill. årlig.

Les også

Stavangers nye fleirtal kuttar millionar i kulturbudsjettet

Dette hadde aldri vært mulig uten politisk konsensus, som Zahl viser lite tegn til å verdsette. Vi viderefører «kulturmillionen» fordi den er svært viktig for feltet. Den har også ligget inne i våre opposisjonsbudsjetter, nettopp fordi det også er vår politikk. Zahl betegner dette derimot som «høgresidas kulturpolitikk». Når selv Tou, hvor blant annet Arbeiderpartiets Terje Rønnevik var helt sentral for gjennomføringen, omtales som «høgrestyrets Tou-visjon», er det ikke bare en grov fordreining av sannheten, men et kulturjournalistisk harakiri: En mindre etterrettelig historieskriving av kulturpolitikken i Stavanger kan knapt tenkes.

Vitner om lite forståelse

Men det blir verre. Zahl spør hva de «raude kulturfolkene» tenker nå. Det må de selvsagt svare på selv. Mange fikk med seg at en rekke av byens samfunnsbevisste musikere arrangerte en musikkfest for politisk skifte, etter 24 år med Høyrestyre i Stavanger, de siste med Frp på laget. Det er trist at Zahl for egen maskin drar konklusjonen om at skiftet kun var motivert av å fylle egne lommer. Slikt vitner om lite forståelse, særlig for en som har dekket kulturpolitikken i flere år, for hva som motiverte ønsket om et skifte. Også kulturfolk er foreldre, ektefeller, har barn og pårørende som de er opptatt av i nåtid og framtid, for å nevne noe. Zahl bør holde seg for god til å projisere egoistiske motivasjoner på andre.

Starter med 100 mill. i minus

Zahl er lite fornøyd med vårt budsjett. Ja, i en svært krevende situasjon, hvor vi starter med 100 mill. i minus på grunn av regjeringen Solbergs svært dårlige økonomiske opplegg for Stavanger, har vi lett med lys og lykte etter steder å kutte, samtidig som vi prioriterer tydelig. Lovpålagte oppgaver trumfer det meste. Videre fremskynder vi ny skole i Kvernevik med bydelskulturskole, for å gjøre kulturskolen mer tilgjengelig for barn og unge der de bor. Nye Vaulen skole bygges også med bydelskulturskole. Men vi kan ikke bare legge på utgifter. To sekkeposter som det er foreslått kutt i, inneholder også reisevirksomhet til Stavangers vennskapsbyer. Vi spesifiserer skriftlig at det frie feltet ikke skal røres. Det står vi selvsagt ved.

Budsjettet skal vedtas i det nye kommunestyret om to uker, og vi vil bruke tiden, som tradisjonen er, til å lytte og eventuelt korrigere frem mot den 16. desember, om noen av forslagene går mot intensjonen.

Les også

 1. «Dei raudgrøne i Stavanger har så langt ingen kulturpolitiske idear eller ambisjonar»

 2. Stavangers nye kulturambisjon: «Se på»

 3. Vil kutte i lønnen til ordfører og varaordfører

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger Konserthus
 3. Dag Mossige
 4. Jan Zahl
 5. Kulturpolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Ingen har så langt dødd av omikron. Forskere lanserer ny teori om hvorfor den sprer seg så raskt

 2. – Strømprisene kan knekke folks økonomi. Regjeringen kan ikke passivt håpe på at det går over.

 3. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 4. – Man er ganske alene hvis noe går galt

 5. – Dette er en suksess

 6. Vårt energisystem er satt på spill