Vindkraft er veldig klimavennlig

DEBATT: Hvor klimavennlig er vindmøller, spør Svein Kå. Søyland i Aftenbladet 21. januar. Svaret er at de er veldig, veldig klimavennlige.

«Når en turbin har stått i omtrent et halvt år, har den allerede produsert mer fornybar energi enn det ble brukt fossil energi på å produsere den. Deretter skal turbinen bli stående og produsere ren og utslippsfri strøm i 25 til 30 år», skriver Per Ove Skorpen. Her Norsk Vind sin klimaklokke på Jæren
  • Per Ove Skorpen
    Daglig leder i Norsk Vind
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er for så vidt forståelig at han spør. En stor mengde feilinformasjon om vindkraft har spredt seg på internett, blant annet påstanden om at vindkraft ikke er klimavennlig. Den påstanden er feil.

I null etter et halvt år

For å ta den konkrete innvendingen først: Ja, det blir klimagassutslipp av å produsere et vindkraftanlegg. Produksjonen, transport av turbinene og anleggsmaskiner, alt dette medfører CO₂-utslipp. Men når en turbin har stått i omtrent et halvt år, har den allerede produsert mer fornybar energi enn det ble brukt fossil energi på å produsere den. Deretter skal turbinen bli stående og produsere ren og utslippsfri strøm i 25 til 30 år. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) gir landbasert vindkraft størst CO₂-kutt pr. produsert kilowatt sammenlignet med alle øvrige teknologier for strømproduksjon.

Norge har nok fornybar strøm i dag, men ikke nok til å få til den omstillingen som må komme.

Hva er alternativet?

Men det viktigste spørsmålet er: Hva er alternativet? Det er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) et faktum at mer enn halvdelen av all energibruk i Norge fortsatt er fossilbasert med tilhørende CO₂-utslipp. Hvis klimaendringene skal unngås, må enorme mengder med forurensende energi som brukes eksempelvis i transport og industri, erstattes med fornybar energi.

Teknologien blir stadig bedre, for eksempel til elektrifisering av tungtransport eller ferger. Men det hjelper ikke med teknologi til å kjøre på ren strøm hvis det ikke finnes nok ren strøm. Norge har nok fornybar strøm i dag, men ikke nok til å få til den omstillingen som må komme.

Vindkraft er én sånn kilde til fornybar energi. Vannkraft en annen, og solkraft en tredje. Vi kan også spare en del energi, men det er ikke nok. Vi kan også forbedre en del vannkraftanlegg, men det gir oss heller ikke nok. Hvis vi skal ha mye energi fra vannkraft, må vi legge flere vernede elver og fossefall i rør. Vi kan også produsere vindkraft til havs, men da må staten støtte det med veldig mange milliarder kroner, som ellers kunne vært brukt på ting som skoler og sykehus. Vindkraft på land er nå den billigste nye energiformen i Europa og vil ikke trenge støtte lenger.

Derfor er det beste å gjøre litt av alt.

Det haster å redde klimaet

Vi i Norsk Vind har satt opp klimaklokken på Jæren. Den teller ned til slutten av 2030, året der utslippene må være omtrent halverte dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Publisert: