Når barns fristed stenges

DEBATT: Hvordan ivaretar vi barn som har det utrygt hjemme når skoler og barnehager er stengt?

– Gjennom chat eller telefon kan sårbare barn og unge henvende seg anonymt til kompetente voksne i egen kommune, skriver Hulda M. Gunnarsdóttir og Ingunn T. Ellingsen.
  • Hulda Mjöll Gunnarsdóttir
    Barnevernspedagog, førsteamanuensis i sosialpedagogikk, UiS
  • Ingunn T. Ellingsen
    Sosionom, professor i sosialt arbeid, Institutt for sosialfag, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1059 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi vet at det dessverre er barn i vårt samfunn som ikke har det trygt hjemme. Stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er med andre ord utfordrende for en del barn i vårt samfunn. De har nå mistet et sikkerhetsnett og kan oppleve seg mer ensomme og overlatt til seg selv enn før.

Vilde Adolfsen, leder for landsforeningen for barnevernsbarn, uttrykte nylig en bekymring på sin facebook-profil for barn og unge som nå går gjennom en vanskelig tid alene. For henne var skolen et viktig fristed. Redd barna har bedt Erna fortelle barna om hjelpetelefoner som finnes. Vi mener vi må gjøre mer. Kontaktpunktene for denne gruppen bør ikke være begrenset til nasjonale telefonnumre. Mange av barna har kanskje ikke anledning til å snakke privat i telefonen nå som de er hjemme med familien sin. En løsning kan være å opprette eller ta i bruk chatte-tjenester. Da kan barna skrive i det stille, hvis de behøver det.

Hva hvis vi fikk en ordning hvor barn som har det vanskelig kan ta kontakt med sin kommune på chat eller telefon?

Utrygge hjem

Styresmaktene har så langt snakket om smittevern, helsemessige konsekvenser og økonomiske forhold i forbindelse med korona-pandemien. De sosiale aspektene ved situasjonen bør også adresseres og håndteres. Sårbare grupper er ikke bare syke og eldre. Sårbare grupper inkluderer også barn og unge som lever med vold, rus og psykiske lidelser i hjemmene sine. Den beste hjelpen til denne gruppen gis ut i fra et nærhetsprinsipp, men signalene om å ivareta denne gruppen bør komme fra nasjonalt hold. Beredskapen i alle landets kommuner bør inkludere tilgjengelig hjelp til sårbare barn og unge. Kommunale barnevernstjenester og barnevernsvakter er viktige instanser, men det er ikke sikkert alle henvendelser skal innom der.

Kommunal chat og oppfølging

Hva med å organisere kommunale chattetjenester og en beredskapspott bestående av kompetente personer som kan følge opp barn og familier som gir uttrykk for at de trenger ekstra sosial støtte i denne tiden?

En variant er å ta i bruk personell som er hjemme pga. stenging av offentlige institusjoner (skoler, barnehager, fritidsklubber osv). Kanskje kan personer som har barnefaglig, sosialfaglig og psykologisk kompetanse, bidra med å følge opp barn og unge i sin kommune? Hva hvis vi fikk en ordning hvor barn som har det vanskelig kan ta kontakt med sin kommune på chat eller telefon?

Anonymt

Gjennom chat eller telefon kan barn og unge henvende seg anonymt til kompetente voksne i egen kommune. De kan også få hjelp til å få oppfølging og bistand fra for eksempel en lærer eller andre barnet har tillit til, eller fra barnevernet om situasjonen skulle tilsi det. Et slikt tiltak på kommunalt nivå kan kanskje bidra til å gjøre denne unntakstilstanden mer levelig for disse barna. Kanskje det til og med kan bidra til at barn og familier som sliter unngår å havne i langvarige sosiale kriser med en enda lengre horisont enn korona-utbruddet.

Publisert: