Vi skal bestå prøven

DEBATT: Kjære alle dere som er en del av det store fellesskapet som forsyner Norge og våre naboland med energi.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) forsikrer Ståle Kyllingstad og de andre i bransjen om at de skal slå tilbake.

Debattinnlegg

  • Tina Bru
    Tina Bru
    Olje- og energiminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 920 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Kjære deg som jobber i olje- og gassindustrien, i kraftforsyningen eller på andre måter er knyttet til norsk energibransje. Deg som jobber på plattform eller borerigg, som akkurat nå seiler på et forsyningsfartøy, flyr helikopter, sitter på driftssentralen i det regionale kraft- eller nettselskapet, eller på verftet eller i annen leverandørindustri.

Vi står i en vanskelig tid for landet vårt, og for norsk energibransje. Dere gjør alle en innsats i næringer som alltid har hatt helse, miljø og sikkerhet som første prioritet. Dere vet at selv små avgjørelser og hendelser kan ha stor betydning for vår felles sikkerhet og velferd. Mer
enn noen gang tidligere settes dette nå på prøve. Nå gjelder det å stå sammen for å komme styrket igjennom denne krisen.

Alle er sikret strøm

Koronaviruset setter hele Norge på prøve. Men vi er godt rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss. Nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre strøm til alle husstander og næringsvirksomhet. Vi er også organisert for å opprettholde flom- og skredvarslingen. For olje- og gassnæringen handler det som alltid om å ta vare på liv og helse til alle ansatte. Deretter å opprettholde en trygg og sikker produksjon av olje og gass.

Jeg vet at mange av dere nå kjenner på en dyp uro og usikkerhet om framtiden fordi arbeidsplassen er truet. Det er allerede varslet omfattende permitteringer hos leverandører til olje- og gassnæringen nå som aktiviteten på sokkelen reduserer til bare det absolutt mest
nødvendige for å opprettholde produksjon. Det samme vil også gjelde leverandører innenfor fornybar energi, ettersom det er sannsynlig at prosjekter kan stoppe opp. De negative ringvirkningene er mange, og omfattende. Det tar jeg på det største alvor.

Møtte bransjen

Jeg har derfor hatt møter, både med ledere i både kraftforsyningen, olje- og gassnæringen og en av arbeidstakerorganisasjonene. I neste fase av denne krisen er det viktig for meg å ha en tett dialog om tiltak for å avdempe konsekvensene av det fallet i aktivitet vi nå opplever. Regjeringen har allerede varslet en rekke tiltak for å sikre bedriftene og norsk økonomi. Jeg gjentar gjerne statsministerens budskap: vi er villige til å gjøre det som er nødvendig. Vi har allerede iverksatt strakstiltak for unngå unødige konkurser og oppsigelser.

Søndag varslet regjeringen at det etableres to låne- og garantiordninger for å trygge norsk næringsliv og norske jobber på til sammen minst 100 milliarder kroner.

Det kommer flere tiltak

Både statsministeren og finansministeren har understreket at det ikke stopper med dette. Nye tiltak er allerede under utarbeidelse og vil komme. La det ikke være tvil om mitt og regjeringens mål. En størst mulig del av norsk næringsliv og flest mulig arbeidsplasser skal
overleve denne ekstraordinære situasjonen.

Kjære alle sammen. Vi settes på prøve nå. Som fellesskap i norsk energibransje, og som enkeltindivider. Jeg kan forsikre dere om at jeg som olje- og energiminister, og resten av regjeringen, vil fortsette arbeidet for å ta oss igjennom denne krisen med ett mål for øyet: vi skal komme sterkere tilbake.

Publisert: