• «Programmet til FNB, som jeg har lest i sin helhet, inneholder ingenting revolusjonerende nytt eller noe som skiller dem fra andre partier, spesielt partier på venstresiden», skriver Trond Birkedal. Her holder FNBs Frode Myrhol en appell i 2017. Anders Minge

FNB har rullet ned gardinet

DEBATT: Min kommentar i Aftenbladet 15. juni er tydeligvis blitt lest av FNBs tillitsvalgte. Det er bare synd at de ikke har skjønt den, men det er muligens min feil om jeg har vært utydelig.