Ja, Putin har rett om mobiltelefoner, men da handler det ikke om stråling

KRONIKK: Sist lørdags kronikk om 5G i Aftenbladet består av «konspiratorisk pølsevev» basert på «tilfeldige data» og på «verdens kanskje mest upålitelige kilder», skriver Gunnar R. Tjomlid.

Russlands president Vladimir Putin er åpen om at han ikke har sin egen mobiltelefon – men ikke fordi han frykter strålingen, han liker bare ikke å bli forstyrret hele tiden.
  • Gunnar R. Tjomlid
    Gunnar R. Tjomlid
    IT-ekspert, forfatter og foredragsholder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en kronikk 14. juni stiller Iver Mysterud og Einar Flydal spørsmål ved om det er tilfeldig at Russlands president ikke har sin egen mobiltelefon.

Spørsmålet er seg selv ganske betegnende for måten disse to skribentene vever svak kildekritikk og fragmenter av tilfeldige data sammen i et konspiratorisk pølsevev. Svaret er nemlig bare et googlesøk unna. Men heller enn å sjekke fakta, mer enn antyder de at Putin ikke har mobiltelefon fordi han har hemmelig innsideinformasjon om de skadelige effektene av mobilstråling fra sin tid som leder av KGB.

Et nettverk av dårlige kilder

Hva har ledet dem til denne konklusjonen? Vel, de har bare én enkelt kilde på dette. Det er en tekst av forskeren Martin L. Pall, som mener å ha oppdaget at mobilstråling kan ha effekter på menneskelige celler som gir opphav til utallige mer eller mindre diffuse symptomer.

Pall tilhører en liten gruppe alternative forskere som benytter seg av dårlige metoder og «cherry-picking» av studier som understøtter deres strålefrykt. Han mener sykdommer som fibromyalgi og ME skyldes mobilstråling og kan kureres med kosttilskudd, men hans forskning er slaktet av hans fagfeller, noe blant annet Forskning.no skrev om tidligere i år.

I teksten gjengir Pall en uttalelse av dr. Dietrich Klinghardt fra et intervju med Joseph Mercola.

Dietriech Klinghardt er en alternativ lege som blant annet promoterer å drikke sin egen urin. Han hevder å kunne behandle den ikke-anerkjente diagnosen «Lyme disease» gjennom å «detoksifisere kroppen», utføre tarmskyllinger, med fotbad, skriveøvelser for å kurere traumer, å drikke leire og avføringsmiddel, samt unngå mobilstråling. Autisme og Alzheimers vil han kurere med kosttilskudd. Og det er bare toppen av isfjellet av hva denne sjarlatanen tror på. Det er fristende å bare le av det, men slik galskap skader mennesker.

Joseph Mercola er en kjent vaksinemotstander som bl.a. mener at aids ikke skyldes hiv, men derimot psykologisk stress man får ved å tro at hiv fører til aids. Han har tjent seg rik på å spre helsefrykt og selge kosttilskudd for å kurere dette, og det amerikanske mattilsynet har gitt ham flere advarsler for å ha brutt lovverket.

I intervjuet Pall referer til hevder altså Klinghardt at Putin i en tale sa at amerikanere vil ødelegge seg selv gjennom bruk av elektrisitet. Så basert på verdens kanskje mest upålitelige kilder, samt et uverifisert andrehåndssitat, konkluderer Mysterud og Flydal med at Putin unngår mobiltelefoner fordi han tror strålingen er helsefarlig.

Bråkete mobiltelefon

Men bare et Google-søk unna finner man altså det egentlige svaret. Putin har ved flere anledninger forklart til russiske medier at han ikke har mobiltelefon fordi at hvis han hadde en, «ville den bare ringe hele tiden». Og trenger han å ringe, får han en av sine undersåtter til å gjøre det for seg.

Så enkelt er det. Han synes mobiltelefoner er unødvendig stress. Koblinger til hemmelig informasjon Putin fikk mens han ledet KGB har altså ingenting med saken å gjøre.

Metoden Mysterud og Flydal bruker er konspiratorisk tenkning og «cherry-picking», eller selektivt kildeutvalg. De starter med en konklusjon, og plukker så tilfeldige «data» som de mener underbygger den konklusjonen, samtidig som de utelater alle gode data som taler mot deres standpunkt.

Mobilstråling og kaffe

La oss se hvordan denne metoden fungerer på resten av argumentasjonen og kildene de bruker for å vise at 5G er farlig:

De starter med å vise til Verdens helsesorganisasjon (WHO) og WHOs internasjonale organisasjon for kreftforskning (IARC) og deres klassifisering av mobilstråling som «muligens kreftfremkallende». Men hva betyr det? Jo, det betyr at etter å ha gått gjennom all forskning på feltet, kom WHO/IARC frem til at det ikke fantes noe solid dokumentasjon på en sammenheng mellom mobilstråling og kreft.

Hadde de funnet dokumentasjon for en slik sammenheng, ville de klassifisert mobilstråling som «sannsynligvis kreftfremkallende» eller «kreftfremkallende». Klassifiseringen som Mysterud/Flydal mener er et faresignal, sier altså i praksis det motsatte. Etter å ha gjennomgått mer enn 30.000 studier, har WHO ikke funnet noe som helst overbevisende som tyder på at radio-, tv- eller mobilstråling er farlig.

Det er også verdt å nevne at IARC også klassifiserer aloe vera, syltede grønnsaker, snekkeryrket og veldig varmt vann som «muligens kreftfremkallende», og jeg har ikke sett Mysterud og Flydal drive aktivisme mot Friele eller Earl Grey.

Uten noe form for dokumentasjon spekulerer de videre i ulike helseeffekter fra mobilstråling, men uten å si at slike effekter kun er funnet i små, dårlige og svake studier, og primært i cellekulturer i laboratorier. Selv i gode studier ville ikke slike resultater kunne overføres direkte til mennesker. Strålemyndighetene i ulike land gjennomgår jevnlig ny forskning, og de har ennå ikke funnet overbevisende data som tyder på at gjeldende anbefalinger og grenseverdier for mobilstråling burde endres, på tross av studiene Mysterud/Flydal og Martin Pall hinter til.

5G og covid-19

Uten skam forsøker duoen seg på å koble 5G til covid-19. De hevder at det er markant høyere dødelighet av covid-19 i amerikanske stater hvor 5G er utbygget. Kilden her er en ikke-vitenskapelig bloggpost av antistråling-aktivisten Magda Havas, som tidligere er blitt grovt kritisert for særdeles dårlig forskning. Hun har gjort en enkel analyse hvor hun sammenlignet dødelighet fra covid-19 i amerikanske stater med og uten 5G.

Her finner hun at dødeligheten er over dobbelt så høy i byer hvor de har 5G. Men datagrunnlaget hennes er feil ettersom hun bare ser på en liste over byer med 5G, uten å sammenligne folketall, dekning og stråleeksponering. Hun ville strøket til matteeksamen i videregående med slik bruk av statistikk.

Nesten halve USAs befolkning har i dag tilgang til 5G, men dette er av den «langbølgede» typen som ikke er særlig raskere eller annerledes enn 4G. Den bruker de samme frekvenser som dagens mobilnett, tv og radio har brukt i 30 år, og de vil ikke medføre noe endring i hverken stråledoser eller frekvenser.

Når hun deretter ser på millimeterbølge-5G, som har særdeles kort rekkevidde og knapt er utbygget i USA (og ennå ikke engang er planlagt utbygget i Norge), finner hun fascinerende nok fortsatt at det øker dødeligheten. Det er et enda mer imponerende regnestykke, ettersom denne type 5G bare er tilgjengelig i noen få gater i noen få byer, og dessuten ikke er i stand til å trenge gjennom vegger og vinduer – eller vår egen hud. Energien i slik kortbølget 5G er høyere enn f.eks. 4G, men fortsatt nesten 100.000 ganger lavere enn lyset fra dataskjermen du ser på nå.

Dermed er det bare de få menneskene som beveger seg i de relevante gatene i en håndfull byer som eksponeres, og likevel ekstrapolerer hun dette til befolkningstall stat for stat.

Det er statistisk vanvidd, og kanskje kronikørene heller burde dvelt litt ved at New Zealand også bygger ut 5G samtidig som antall nye tilfeller av covid-19 der er tilnærmet null? Eller at Sverige har mye koronasmitte og mange dødsfall, men lanserte kommersielt tilgjengelig 5G først for et par uker siden? Men slike motstridende data passer ikke inn i konspirasjonen, så de nevnes selvsagt ikke.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Korona, vitaminløgner og konspirasjoner»

EU og 5G

Til slutt hevder de at «EUs utredningsenhet» advarer mot 5G. Men teksten de viser til er kun en «briefing» skrevet av en enkelt forsker som til daglig jobber med økonomi og migrasjon. De eneste solide studiene hun viser til finner ikke noe helseskader fra mobilstråling. De få kildene hun mener peker i retning av en helseeffekt, er en masteroppgave og noen review-artikler som kun ramser opp noen studier på cellekulturer, dyr og insekter uten at disse er systematisert og analysert på en rigid måte.

Dette er ikke dokumentasjon som skaper grunnlag for å rope et varsku. Det er i beste fall hypotesedannende data som kan legge grunnlag for mer forskning.

Rapporten påpeker også at mennesker ikke synes å være eksponert for mer stråling i løpet av de siste åtte årene – stikk i strid med hva anti-5G-aktivister hevder.

Konklusjonen i rapporten er altså ikke at mobilstråling eller 5G er helseskadelig, ingen gode data viser dette, men at basert på mangelfull forskning anbefaler de et føre-var-prinsipp og mer forskning. Og igjen er dette bare én tendensiøs rapport basert på svært svake og «cherry-picking»-studier, mens andre rapporter som Mysterud og Flydal ikke nevner, kommer til motsatt konklusjon – også når de helt nyeste studiene er tatt med i analysene.

Les også

Hilde Øvrebekk: «På ville veier i vårt forhold til forskning»

Useriøst og farlig

Det er sjelden jeg leser en kronikk basert på så mye konspiratorisk tenkning og dårlige data. Men slik går det når man driver ideologisk forkynning heller enn kritisk, vitenskapelig tenkning. Man bestemmer seg for konklusjonen først, og leter så desperat etter alt som kan tenkes å underbygge denne konklusjonen i håp om at de færreste sjekker kildene eller ser om det finnes bedre data man aktivt har unnlatt å si noe om.

Slik spredning av grunnløs frykt er farlig. Det fører til at folk blir syke av stresslidelser, angst og tilhørende nocebo-effekter. Og det er allerede langt over 100 rapporter fra ulike land hvor telemontører trakasseres og trues med drap av anti-5G-aktivister, som også raserer og setter fyr på 5G-master.

Og ironisk nok er kildene bak 5G-frykten ofte russiske fake-news-nettverk. Noe som bringer oss tilbake til Putin.

For det eneste man sitter igjen med etter å ha lest kronikken til Mysterud og Flydal, er at Putin åpenbart har et godt poeng: Å eie en mobiltelefon er ganske distraherende.

Dessverre er vi andre ikke alle milliardærer med en hær av undersåtter som kan ta seg av det maset for oss. Men heldigvis har vi fortsatt kaffe da. Med mindre Mysterud og Flydal vil ta fra oss den også.

  • For mer informasjon om forskningen og mytene rundt 5G, sjekk ut min YouTube-kanal: Tvilsomt med Tjomlid
Publisert: