«Vorte-byen» Stavanger?

DEBATT: Skal vi risikere at dette blir Stavangers kallenavn – en by med en «skyline» preget av dispensasjons-vorter?

Publisert: Publisert:

Høyblokken mellom Øvre og Nedre Holmegate i Stavanger stikker opp som en vorte over den øvrige bebyggelsen på Holmen – spesielt ille sett fra sjøen. Foto: Privat

Debattinnlegg

 • Sigbjørn Husø
  Cand. arch., by- og landskabsplanlægning

La oss ta utgangspunkt i det relativt nylig utbygde kvartalet mellom Victoria Hotel og «Fargegaten». De fleste kan vel være enig i at det er noen etasjer som skiller seg ut fra nabobebyggelsen og skaper en viss ubalanse. Spesielt blir dette dominerende fra sjøsiden. Fra Natvigs Minde ser det ikke særlig vakkert ut, og det setter et markert preg på innseilingen til hovedhavnen i Stavanger. Jeg har ikke gått inn i detaljene i saken, men det er vel liten tvil om at her har politikerne våre dispensert fra gjeldende retningslinjer for området.

Grundige prosesser

Vorter er forårsaket av virus. Selv om vorter ikke er særlig pene, så er de som regel ikke farlige. Det går an å leve med dem. Dette gjelder også for dispensasjons-vorter. Det som kan være mye verre, er konsekvensene av at det gis dispensasjon fra gjeldende oversiktsplaner ut fra begrunnelser basert på snevre interesser.

Bak slike oversiktsplaner, som sentrumsplanen for Stavanger, ligger det ofte kompliserte og vanskelige planprosesser som har strukket seg over lang tid – ofte flere år. Det er brukt store mengder ressurser på avveininger og vurderinger av kompliserte problemstillinger på vegen fram mot endelig vedtak – avveininger mellom bomiljø, lysforhold, utsikt, estetikk, balanse mellom boligområder, næring, trafikk og rekreasjon osv. osv.

Å dispensere fra denne type helhetlige oversiktsplaner uten virkelig gode begrunnelser, kan føre til at det blir mindre interessant å delta i slike kompliserte planprosesser og at kvaliteten, og dermed også verdien, av planene svekkes. Profittmaksimering alene bør ikke veie tungt.

Smittefare

For å fortsette med bilder fra medisinen: Her står vi i fare for å smitte planprosessene ved oversiktsplanlegging med virus som kan vise seg å virke meget demotiverende, ja, faktisk ganske ødeleggende – virus som kan være med på å undergrave viktige deler av hele planleggingsinstituttet.

Vi går inn i en spennende tid her i sentrale deler av Stavanger med blant annet utbyggingen av Paradis og Knud Holms gate 8, som vil stille store krav til våre nylig valgte politikere. La oss nå tenke oss grundig om og bygge opp en bunnsolid begrunnelse før vi eventuelt bestemmer oss for å dispensere fra gjennomarbeidede, helhetlige, overordnede planer som for eksempel, den nylig vedtatte sentrumsplanen for Stavanger.

Publisert:

Les også

 1. Base Property vil kjøpe ut misfornøyde beboere i St. Olavs gate

 2. Byutvikling: – Rart å være mot utvikling når en bor i en by

 3. – Knud Holms gate 8 følger sentrumsplanens høydebestemmelser

 4. – K8 kan ikke gi noe som helst positivt bidrag til St. Olavskvartalet

 5. – Fortetting i høyden utover 4-6 et. er ikke forenlig med god byutvikling

 6. Høyhuset som skapte liv i en død del av Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Nå skal Viking satse på kvinnelaget - vil til Toppserien fortest mulig

 2. Rundt 100 elever satt i karantene

 3. De savnede i Frafjordheiene er funnet av frivillige letemannskaper

 4. Frykter for jule­stemningen i Stavanger

 5. Siktet for gigantbedrageri - nekter utlevering

 6. Mye form, lite innhold

 1. Stavanger
 2. Byutvikling
 3. Sentrumsplanen (Stavanger)