Hva med å bygge et regionalt universitetssykehjem på Ullandhaug?

ELDREOMSORG: Kommunestyret i Stavanger er enige om at det innen 2026 må være på plass et stort nytt sykehjem i byen. La oss tenke virkelig stort og lage et universitetssykehjem som kan være en spydspiss i fremtidens eldreomsorg.

Det nye store sykehjemmet i Stavanger bør bygges på Ullandhaug. Et sted mellom UiS og SUS, skriver Christian Wedler.
  • Christian Wedler
    Kommunestyrerepresentant i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dessverre reduseres ofte omsorgspolitikken til å handle om antall sykehjemsplasser. I den ene grøften går de som holder det høyt at de fleste eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig. De setter sin lit til velferdsteknologi for å forsvare å ikke bygge nye sykehjemsplasser. I den andre grøften går de som tror at det er mulig å bygge sykehjemsplasser til alle og som i dag. Hvor de skal å finne penger og tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft til å bemanne alle disse sykehjemsplassene, forsvinner i argumentasjonen. Jeg ønsker ikke å debattere hvor mange sykehjemsplasser, men hvor det neste store sykehjemmet bør bygges, hvordan og hvorfor.

Det nye store sykehjemmet i Stavanger bør bygges på Ullandhaug. Et sted mellom UiS og SUS. Det bør bygges slik at det kan huse de sykeste av beboerne på sykehjemmene som det kommer til å bli betydelig flere av i årene som kommer. Det bør bygges med flere enn de planlagte 100–150 plassene. Egne etasjer og areal bør settes av til undervisning av fremtidens helse- og omsorgsarbeidere. Heldigvis har UiS og SUS flere helseutdanninger og flere utdanninger vil komme. Det bør bygges slik at det er tilstrekkelig stort til at det kan etableres stabile fagmiljøer, og som kan ta vare på de sykeste som havner på sykehjem. Det bør bygges slik at beboerne og pårørende får det beste som er mulig å levere av pleie og omsorg.

En motor innen eldreomsorg

Det er et stort behov for helsepersonell. I nær fremtidig blir det enda vanskeligere å finne særlig leger og sykepleiere til å jobben innen eldreomsorgen. En aldrene befolkning utløser behov for flere sykehjemsplasser, så problemet vil forsterkes. De som havner på sykehjem er sykere enn før, og de trenger mer krevende pleie. Fremdeles er det utfordringer knyttet til ulikheter i lønn og prestisje mellom helsepersonell på sykehjemmene og sykehusene.

Det er grunn til å tro at fremtidige lege- og sykepleiermangel vil bli størst innen eldreomsorgen. Det er også grunn til å tro at det vil være store behov for mer forskning innen eldremedisin. Kommunene i regionen bør i samarbeid med UiS og SUS samarbeide mer for å lykkes her. Ved å bygge et større sykehjemsanlegg på Ullandhaug, som kan kvalifisere som et universitetssykehjem i ordet fulle forstand, kan vi gjøre det enklere å vise fremtidenes leger- og helsepersonell-studenter den moderne fremtidens eldreomsorg. Men da må vi også bygge sykehjemmet for dette.

Et sykehjem for regionen

Med egne etasjer og areal som UiS og SUS kan benytte for utdanning, og med arealer som SUS kan benytte til å levere spesialisthelsetjenester på stedet til de sykeste eldre, begynner vi på fremtidens eldreomsorg. Her kan vi også gjøre det enklere for noen av disse sykehjemsbeboerne som i dag går frem og tilbake mellom sykehjem og sykehus. Jeg tror til og med at det vil være mulig for kommunen å spare noe på å bygge større enn planlagt og heller bruke disse pengene for å sikre seg gode fasiliteter for våre sykeste eldste.

Stavanger har mange gode sykehjem og jeg har besøkt de fleste av dem. Et universitetssykehjem på Ullandhaug trenger heller ikke å være et kommunalt sykehjem, kun for Stavangers sykeste. Hvis vi virkelig tør å tenkte stort, bør nabokommunene inviteres for å samarbeide om de sykeste sykehjemsbeboerne i vår region. Denne gruppen hadde fortjent et bedre opplegg enn i dag, og vår region blir sterkere m vi kunne samarbeidet om et slikt løft innen eldreomsorg.

Sykehjemmet bør bygges med flere enn de planlagte 100–150 plassene. Egne etasjer og areal bør settes av til undervisning av fremtidens helse- og omsorgsarbeidere.
Publisert: