Dropp elektrifiseringen av sokkelen med strøm fra land!

ENERGIBEHOV: I januar i år gikk LO ut, sammen med NHO, og støttet Equinors planer om elektrifisere sokkelen. Ifølge Equinor skulle elektrifiseringen koste ca. 50 milliarder kroner.

Innsenderen stiller spørsmål ved om Norge vil greie å elektrifisere sokkelen med strøm fra land, uten at strømprisene stiger kraftig og skader prosessindustrien. Foto: Ukjent

Debattinnlegg

  • Hogne Hongset
    Industrientusiast og naturverner
Publisert: Publisert:

Det tilsvarer ca. 20 000 kr pr. husstand i landet. Det er også husstandene som i realiteten skal betale det aller meste av gildet, på grunn av skatteregimet på sokkelen. Det er ingen seriøse aktører som lenger hevder at elektrifisering av sokkelen er et «klimatiltak», hvis vi med klimatiltak mener noe som får de globale utslippene av CO₂ ned.

Frykter kraftunderskudd

Den planlagte elektrifiseringen vil selvsagt få de norske utslippene ned, mens den globale klimaeffekten i beste fall blir null. I verste fall vil de globale utslippene gå opp. Det må antas at LO-sjefen ga sin tilslutning til elektrifiseringsplanene etter råd fra Næringspolitisk avdeling i LO sentralt. Den samme fagavdelingen har nå sammen med Norwea (vindindustriens bransjeorganisasjon) fått utarbeidet en analyse av det framtidige kraftbehovet i Norge. Den ferske rapporten, utarbeidet av Oslo Economics, omtales slik i E24: «LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030»

Kenneth Sandmo i Næringspolitisk avdeling i LO forklarer advarselen slik til E24: «Hvis vi ikke får produsert all den kraften vi trenger fremover, både til eksisterende behov og nye initiativer, vil det være fare for at nye initiativer ikke blir realisert på grunn av mangel på kraft.»

Kan gi økt strømpris

LOs næringspolitiske talsperson er ifølge E24 bekymret for «om Norge klarer å elektrifisere industrien, transportsektoren og oljebransjen, og ha nok kraft igjen til å holde strømprisene relativt lave. Det er nødvendig for at gammel og ny industri skal være konkurransedyktig globalt.»

Statnetts anslag for å elektrifisere sokkelen (referert i LO/Norwea-rapporten) er 15 TWh for «omfattende elektrifisering», og 33 TWh for «fullelektrifisering», de siste 18 TWh via hydrogen. (33 TWh energi er ifølge SSB like mye som metallindustrien på land brukte i 2019.)

Det skal ikke mye kunnskap til om markedsmekanismer, for å skjønne at det å hente ut så store mengder elkraft fra markedet på land, vil få dramatisk effekt i form av økte strømpriser, både for industrien og for husholdningene. LOs bekymring for hva sterkt stigende strømpriser vil bety, spesielt for prosessindustrien, er høyst reell. I den industrien utgjør energi opp mot 40 % av kostnadene.

Vi må verne prosessindustrien

Norweas løsning på den annonserte «kraftkrisen», er svært forutsigbar: «Vi må bygge mere vindkraft på land.» Heldigvis ser de fleste politiske partiene nå at denne naturraserende måten å produsere energi på må stanses!

En svært enkelt tiltak for å unngå knapphet på strøm, og uten at det gir økte globale klimautslipp, er å droppe elektrifisering av sokkelen med strøm fra land! Det vil bidra vesentlig til å holde strømprisene nede, og dermed sikre at vi kan både bevare og videreutvikle prosessindustrien vår. Samtidig vil store mengder fornybar energi bli tilgjengelig for ny industri.

Så kan gjerne sokkelinstallasjonene avta en del elkraft fra havvind under utvikling. Sokkelinstallasjoner kan dermed utgjøre et hjemmemarked stort nok til at havvindløsninger for det internasjonale markedet kan utvikles til et nytt bein å stå på for norsk leverandørindustri og maritim industri.

Det skal ikke mye kunnskap til om markedsmekanismer, for å skjønne at det å hente ut så store mengder elkraft fra markedet på land, vil få dramatisk effekt i form av økte strømpriser, både for industrien og for husholdningene.
Publisert:
  1. Elektrifisering

Mest lest akkurat nå

  1. Fortsatt anbefaling om å unngå besøk

  2. Emilie (22) skulle ut for å kjøpe Pepsi Max, havnet i Oslo

  3. Stavanger mottok 15,8 millioner kroner i grasrotmidler i 2020

  4. Sandnes, Sola og Randaberg letter delvis på koronatiltakene

  5. Ny elev smittet på Tastaveden - 30 elever og to lærere i karantene

  6. Rekordhøy smitte ved Hana skole – Sandnes vurderer egne tiltak