Det satses på vikingtiden, Aftenbladet

DEBATT: Aftenbladet mener på lederplass at vikingtiden i regionen er en «godt bevart hemmelighet».

  • Ole Madsen
    Ole Madsen
    Direktør, Arkeologisk museum, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er veldig glad for at Aftenbladet i sin leder lørdag den 5. september – etter at Stavanger kommune legger bort planene for et nytt vikingsenter i Møllebukta – trekker frem betydningen av en satsing på vikingtiden.

I lederen pekes det på at alt som har med vikingene å gjøre, er populære historier som er nært knyttet til vår region. Men avisen mener at dette er en godt bevart hemmelighet.

Lederen spør om hvem som kan satse på et skikkelig opplevelsessenter, stort, svært og kommersielt, og samtidig ha faglig tyngde på kunnskap og formidling. Aftenbladet konkluderer med at det er underordnet om det skjer i Sømmevågen, på Ytraberget eller i Møllebukta.

Mye blir gjort

Her har Aftenbladet ikke gjort leksa si. Lederen glemmer å nevne satsingen som Arkeologisk museum, UiS har gjort på vikingtiden i de senere år, og den nevner heller ikke de store planene for en satsing på vikingtiden som ligger i de nylig reviderte planene for nybygget på Våland.

I tillegg er det på sin plass å minne om den store vikingtidssatsingen som er gjort på Haugalandet med Nordvegen historiesenter og reiselivsplanen som er bygget opp rundt slagordet «Homeland of the Vikings», samt besøkssenteret Viking House i Stavanger.

De arkeologiske funnene viser tydelig at Rogaland spilte en viktig rolle i vikingtiden, og da særlig regionens kontakt mot de britiske øyene. Arkeologisk museum ser betydningen av en større satsing på vikingtiden og har i lengre tid arbeidet for å oppnå dette.

Vi åpnet 15. august en sterkt oppgradert vikingtidsutstilling i museet på Våland. Nå har utstillingen «Utferd. Mot vest i vikingtid» fått større plass, og flere gjenstander er utstilt, også innlånte funn fra Oslo og København. I utstillingen er blant annet sverd, smykker og runesteiner stilt ut, og vikingenes liv og ferder til vesterhavsøyene er gitt stor plass.

Jeg vil påstå at vi nå har en av de flotteste vikingtid-utstillingene i Norden. Vi er stolte!

Les også

Ny utstilling om solkulten og kvinnene før oss

Og mer skal det bli

Men vi vil mer. Vi jobber både med en styrket forskning rundt vikingtiden og en kunnskapsformidling som kan skape begeistring og engasjement for Rogalands rike vikingtidhistorie.

I juni leverte museet et revidert forprosjekt for en utvidelse av dagens museum. Nybygget vil gi museet et stort rom for moderne formidling hvor opplevelser blir satt i høysetet. Hele første etasje er viet vikingtiden. Sammen skal vi med dette bygget ta vikingtiden enda mer inn i Rogaland sin bevissthet og med dette bli en enda større regional ressurs.

Nå krysser vi fingrene for at vi med statsbudsjettet for 2021 får startskuddet for nybygg og en storstilt satsing på vikingtiden. Nybygget blir et viktig bidrag i Stavanger kommunes «Akropolis-visjon». Vi skal her klare å kombinere det som Aftenbladet etterspør, nemlig opplevelser i et stort format, hvor det kommersielle blir kombinert med faglig tyngde og kunnskap.

  • Bilder fra Arkeologisk museum:
Publisert: