Hva gjør du for dine medmennesker?

MENNESKESYN: Hvilke ord bruker du når du møter noen som er i en sårbar situasjon? Har du tenkt på hva du skal si på forhånd, eller tar du det på sparket? Tenker du på hva ordene du bruker kan bety?

Det er hjerteskjærende å se og være pårørende til mennesker du er glad i ha vondt over tid. Noen mennesker kjenner på skam fordi de er annerledes med en diagnose, en funksjonshemning og en psykisk lidelse.
  • Evy-Ann Øglend
    Evy-Ann Øglend
    Pårørende, Eigersund
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ord er sterke! De kan skape tilhørighet og inkludering og redde liv. De kan diskriminere, ekskludere, skape utenforskap, og skubbe et menneske ut i
selvmordsforsøk og selvmord.

Noen ser, andre ikke

Noen mennesker er i stand til å se menneske bak diagnosen, funksjonshemningen, atferden og bak menneske i sorg og krise. De møter dem med varme blikk som trøster, inkluderer, skaper tilhørighet og gir håp for fremtiden. For de vet at alle mennesker er unike og like mye verdt.
De leser mennesket innenfra og vet at det blir bedre i fremtiden. De gir ikke opp, og beskytter flammen i mennesket.

Jeg er pårørende og erfaringsformidler i Pårørendesenteret, jobber i PPT med 15 års erfaring. Har videreutdanning i rådgivning og veiledning. Jeg har møtt mange av disse fantastiske menneskene som ser sine medmennesker og som oppriktig bryr seg. Men; jeg har også som pårørende møtt mennesker som knuser drømmer, har fordommer, diskriminerer og ekskluderer.

De fleste mennesker ønsker det beste for andre, men det er ikke alltid vi tenker over hvilke ord vi bruker når vi kommuniserer med andre. Eller tenker over hvilket menneskesyn vi har. Det er hjerteskjærende å se og være pårørende til mennesker du er glad i ha vondt over tid. Noen mennesker kjenner på skam fordi de er annerledes med en diagnose, en funksjonshemning og
en psykisk lidelse. Flere mennesker med en funksjonshemning blir møtt med diskriminering med tanke på skole, jobb og drømmer de har.

FN har kritisert Norge for manglende verdsetting av funksjonshemmedes rettigheter. Dessverre har ikke Norge inkorporert menneskerettighetene for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov, som for eksempel Barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og konvensjonen mot
rasediskriminering.

Alle må med

Vi må ha oppmerksomheten rettet mot ressurser og styrker, og se det unike i hvert enkelt menneske, og spesielt i vanskelige perioder i livet. Vi har en lang vei å gå for å sikre at alle mennesker blir inkludert i samfunnet. Vi trenger et mangfoldig samfunn. Samfunnet går glipp av en gullgruve av unike
mennesker, som ikke får brukt sine ressurser.

Jeg blir provosert over at noen politikere er fornøyd over at 75,3 % og færre på yrkesfag fullfører videregående skole. Det er ikke bra nok – før ALLE er med.
Det trengs blant annet holdningsendring, kunnskap og bedre tilrettelegging for at alle kan være med. Det handler ikke om at mennesker med for eksempel autisme, er rigide, men et samfunn som er for rigid og for A4 – til at alle kan være med, og bli en del av fellesskapet.

Omtrent 80 % av mennesker med autisme er uten jobb og et tilbud til å bidra.
Det trengs lovendring med tanke på loven om pleiepenger for personer over 18 år, som gjelder for mennesker med en utviklingshemning og som er svært alvorlig syke. For å ta vare på mennesker i en akutt periode når en for eksempel er deprimert og suicidal, eller får gjentatte psykotiske episoder.

Lovendring må til

Jeg vil kjempe for lovendring for å forebygge selvmord. Jeg vil jobbe for et mer inkluderende samfunn der alle kan delta og oppleve tilhørighet. Jeg vil jobbe for holdningsendring, mer kunnskap og bedre tilrettelegging. Jeg vil være en stemme ut i samfunnet, for å skape mer åpenhet, forståelse og bryte tabuer
omkring alvorlig psykiske lidelser, som psykose.

Jeg vil spre kunnskap om «trygghetssirkelen» og se menneske innenfra.
Jeg vil minne om menneskerettighetene. Søkelyset må rettes mot at alle mennesker går igjennom sorg og kriser og det er helt normalt.
Mennesker er ikke roboter, og kan ha behov for tilrettelegging i kriser.
Jeg vil konsentrere meg om utvikle meg selv som menneske, for bedre å kunne hjelpe andre til å utvikle sitt fulle potensial som menneske.
Målet er: ALLE skal med!

Så hvordan møter du andre mennesker og er det behov for endringer? Hvilket menneskesyn har du? Jeg håper politikere, skole og arbeidsgiver løfter blikket og ser på ressursene til mennesker med utfordringer på ulike nivå.
Alle mennesker er like mye verd og ingen skal ta dem fra drømmene deres.
Jeg vil kjempe for at alle skal være med og jeg håper du vil gjøre det samme.

Publisert: