Sandnes må ta grep mot frafallet i videregående skole

UTDANNING: Tall fra 2019/2020 viser at Sandnes-elever ligger under gjennomsnittet for Rogaland når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring. Det må vi gjøre noe med.

I 2020 ble det lagt frem en rapport om hvordan Sandnes jobbet med tidlig innsats. Her viste rapporten store forskjeller mellom skolene i Sandnes.

Debattinnlegg

 • Oddny Helen Turøy
  Gruppeleder Sandnes KrF
 • Guttorm Stangeland
  Leder Sandnes Høyre
 • Julian Osorio
  Gruppeleder Sandnes Venstre
Publisert: Publisert:

Flertallspartiene i Sandnes er fornøyde med å passivt følge med på utviklingen, mens Høyre, Venstre og KrF mener at det må settes inn tiltak nå. Skolen og lærerne i Sandnes gjør en fantastisk jobb, men vi må gi skolen de rammene og virkemidlene de trenger, for at vi sammen skal lykkes enda bedre.

Tidlig innsats viktig

Om du fullfører videregående opplæring, øker sjansen for at du klarer deg greit senere. Det er større sjanse for at du blir en del av arbeidslivet, og at du vil klare deg økonomisk. Et felles mål, både for politikere, lærere og foreldre, er å utruste barn og ungdom best mulig, og gi dem en god framtid. Å forhindre at elever dropper ut av skolen, har derfor vært et viktig skolepolitisk mål gjennom flere år.

Gjennomføring av videregående opplæring handler ikke bare om tiltak i videregående skole. Leseforskning viser at om en setter inn tiltak for elever med språkvansker i første klasse, fullfører 80 prosent videregående. Hvis en flytter dette til 4.–5. klasse, synker dette til 15–20 prosent. Derfor har også regjeringen prioritert tidlig innsats i skolen over flere år. Tidlig innsats har gitt resultater, andelen som fullfører videregående opplæring er økt. Likevel er det fortsatt 1 av 4 som ikke fullfører. Vi bør ha et mål at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå.

I 2020 ble det lagt frem en rapport om hvordan Sandnes jobbet med tidlig innsats. Her viste rapporten store forskjeller mellom skolene i Sandnes. Selv om «Tidlig innsats» har vært et satsingsområde i Sandnes-skolen over flere år, viste det seg likevel at mange manglet planer for hvordan en jobber systematisk med dette. Her burde vi hatt tydelige og like tiltak for elever som en ser tidlig scorer lavt på nasjonale prøver i lesning og regning.

Ikke godt nok i Sandnes

Grunnene for hvorfor elever dropper ut av videregående skoler er mange og komplekse, og det krever derfor flere tiltak. De videregående skolene i Rogaland har hatt stor oppmerksomhet mot dette over flere år, og har hatt flere prosjekter for å bedre overgangen fra ungdomsskolen til videregående, som «Ny Giv», Prosjekt for bedre gjennomføring» og satsingen «Glidelåsen». «Glidelåsen» er et samarbeid på både individ og systemnivå, og på tvers av kommune og fylke. Intensjonen er å øke samarbeidet mellom skolene og de ulike tjenestene i kommunene før elevene begynner i videregående. Kommunale helse- og sosialtjenester følger med eleven gjennom den videregående opplæringen.

Målgruppen er elever som har kapasitet til et ordinært opplæringsløp, men som sliter med psykososiale forhold som går utover skoleprestasjonene. Her sikrer en eleven god oppfølging fra kommunen og fylkeskommunen. Dette prosjektet kan vise til gode resultater. Det er 10 kommuner som deltar i Glidelåsen, men Sandnes har takket nei. Sandnes kan ikke være fornøyd med at vi har et høyere frafall i videregående skole enn gjennomsnittet i Rogaland. Vi må sette inn tiltak nå, ikke vente og håpe.

Publisert:
 1. Videregående skole
 2. Sandnes

Mest lest akkurat nå

 1. Heller ikke denne gang mobiliserer Rogaland KrF for Olaug Bollestad

 2. En komplett skan­dale i Sirdal

 3. Pfizer: Vaksinen trygg for barn mellom 5 og 11 år

 4. To Nav-ansatte i Bergen kniv­stukket under bruker­møte

 5. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikk­pub

 6. Brann­vesenet må hjelpe en per­son ned fra tre