Vi er hekta på hydrogen

OMSTILLING: Regjeringens Energimelding kommer med en sterk satsing på hydrogen. Det er godt nytt for oss som jobber for grønn omstilling innen maritim næring

Til høsten settes verdens første hydrogenferje til Jøsenfjordsambandet. Ferja har fått navnet MF Hydra.

Debattinnlegg

 • Heidi Wolden
  Administrerende direktør Norled
Publisert: Publisert:

For å lykkes med satsingen er det svært viktig at virkemiddelapparatet er teknologinøytralt og at hydrogenløsninger velges for de rette prosjektene. Det offentlige har en avgjørende rolle som bestiller av nye grønne løsninger.
Regjeringen øker satsingen på hydrogenproduksjon og hydrogenteknologi i veikartet for hydrogen. Det viser at Norge satser på lik linje med EU på det som mange omtaler som grunnstoffet som skal redde verden. At det blir en svært sentral energibærer i fremtiden, er de fleste enige i.

Tenk stort- skaler opp

Når Norled setter i drift verdens første hydrogendrevne ferje på Hjelmelandsambandet i Rogaland gjør vi det uten at det produseres flytende hydrogen i Norge, og vi er avhengig av leveranse på lastebil fra Tyskland. Men norske produsenter kommer. Energimeldingen signaliserer at det skal etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport med mulighet for tilknytning for landtransportløsning.

I tillegg skal det etableres ett eller to produksjonsanlegg for hydrogen innen 2025. Skal hydrogen bli en suksess må det produseres og brukes av flere. Dersom markedet utvides til industri og tungtransport på vei og bane, i tillegg til maritim sektor, vil prisene blir mer og mer konkurransedyktige i forhold til fossil energi. Da vil flere velge hydrogen.

Det offentlige må stille miljøkrav – næringen må utvikle teknologien. Norled har klokkertro på bruk av hydrogen i maritim sektor. Vi mener hydrogen er beste løsning for de lange ferje- og hurtigbåtstrekningene, hvor batteriløsninger ikke strekker til. For de kortere strekningene mener vi elektriske batteri er beste løsning, og vi tror på kombinasjoner av teknologier som rekkeviddeforlenger til batteri.

For høye utslipp nå

Vi må derfor evne å tenke både på hydrogen og batteri som gode løsninger for å nå målet om nullutslipp. Vi står foran et skifte innen hurtigbåt de neste årene. Hurtigbåtene har i dag for høye utslipp. Dette må vi snu – og ny teknologi er under utvikling.
Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom offentlig sektor og rederiene får frem de beste og mest fremtidsrettede løsningene. Da verdens første elektriske ferje ble utviklet var det et resultat av at tett samarbeid mellom oppdragsgiver, Statens vegvesen, og rederiene i konkurranse.

Det offentlige må fortsette å stille miljøkrav slik at utviklingen innenfor hydrogen og batteridrift styrkes, men det er avgjørende at støtteordningene fra virkemiddelapparatet er teknologinøytrale, så langt det lar seg gjøre. På den måten kan vi som operatør benytte den løsningen som er best egnet. Sammen kan vi redusere utslipp, skape arbeidsplasser, eksportmuligheter og tilby miljøvennlige transportløsninger langs Norges lange kyst.

Publisert:
 1. Hydrogen
 2. Norled

Mest lest akkurat nå

 1. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

 2. Alle fikk korona­penger. Alle gikk med over­skudd. Bare én betalte tilbake

 3. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

 4. Ekeland får åtter på børsen: - Tillit fra Berntsen betyr alt

 5. Bilfører nektet å stoppe i Stavanger sentrum, på­grepet til fots på Våland

 6. Hun blir ny sjef i Kolumbus