Sandnes i sentrum av den nye fornybarregionen!

KRONIKK: Vi står foran et skifte fra «olje- og gassregionen» til «fornybarregionen» og alt det fører med seg av nye muligheter – omstilling, økt kompetanse og nye arbeidsplasser – samt ikke minst sårt trengte skatteinntekter for kommunene.

Alt NVE egentlig driver med skjer alle andre steder enn i hovedkvarteret i Oslo – her med målinger av det rasfarlige fjellet Veslemannen i 2018. NVE, Statnett og Statkraft er statlige virksomheter som svær gjerne kan flyttes til fornybarregionen Nord-Jæren. Og flere slike statlige arbeidsplasser i regionen bør legges til Sandnes, argumenterer Wiggo Gilje i Sandnes Høyre.

Debattinnlegg

 • Wiggo Gilje
  Wiggo Gilje
  Nestleder, Sandnes Høyre; 1. vararepresentant til kommunestyret; fraksjonsleder, utvalg for kultur, næring og innovasjon
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det skal fortsatt produseres både olje og gass i flere tiår, men trenden og målet er klart – mindre fossil energi til fordel for mer og mer fornybar energi. Det er derfor viktig at vi starter arbeidet nå for å ta posisjonen som fornybarregionen, og legge til rette for omstilling, nye etableringer og nye arbeidsplasser.

Rett kvalitet og kapasitet

Hvordan kan vår region hevde å være det naturlige valget som fornybarregionen i Norge?

Først og fremst på grunn av den erfaring og kompetanse som er akkumulert opp som «olje- og gassregionen». Kompetanse og erfaring som nå skal anvendes i omstillingen til fornybarregionen.

I tillegg er det lagt godt til rette med kvalitet og god kapasitet i oppdatert infrastruktur og andre fornybarinitiativ:

 • Robust regionalt strømnett
 • Vannkraftverk
 • Kraftkrevende industri
 • Biogass anlegg knyttet til landbruk
 • Etablering av nytt datasenter
 • Vindmølleparker
 • Karbonfangst og -lagring (CCS) og Forus Energigjenvinning
 • Robust fibernett tilknyttet utenlandske kabler

Siden Bondevik-regjeringen og daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman i 2003 vedtok å flytte syv statlige etater ut av Oslo, har flytting av statlige arbeidsplasser ut til distriktene stått høyt på agendaen. Senest med etableringen av det grønne investeringsfondet Nysnø i Stavanger-regionen. Hver gang dette skjer er det positivt for kommunen som får etableringen, og det gir gode ringvirkninger for regionen.

For å fylle rollen som fornybarregion er det viktig at statlige selskaper som er en naturlig del av et «fornybarmiljø», flytter ut av Oslo og etablerer seg i fornybarregionen. Eksempler på dette kan være:

 • NVE
 • Statnett
 • Statkraft

Dette er eksempler på statlige selskaper som vil komplettere og øke kompetansen rundt fornybar energi i vår region, og sammen med eksisterende selskaper i regionen etter hvert representere sentrum av fornybarkompetansen i Norge. Disse tre selskapene utgjør opp mot ca. 2500 arbeidsplasser.

Nesten 9 av 10 i Stavanger

I en slik sammenheng er det interessant å se på hva kommunene på Nord-Jæren er tilført av nye statlige arbeidsplasser.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser følgende fordeling av statlige arbeidsplasser (2019):

 • Stavanger: 11.934
 • Sandnes: 1172
 • Sola: 486

Av disse totalt 13.592 statlige arbeidsplassene er 88 prosent havnet i Stavanger kommune. Dette er en betydelig skjevdeling, og Sandnes og de andre kommunene burde hatt en større andel. En så stor andel er bra for regionen, men det blir feil når regionen er det samme som Stavanger kommune.

Mer til Sandnes

Hvorfor er det viktig for Sandnes å få en større andel statlige arbeidsplasser?

Tiden vi er inne i nå viser dette med all tydelighet. Med en større andel statlige arbeidsplasser ville Sandnes kommune hatt garanti for større skatteinntekter, og bedre forutsetninger for å møte sviktende skatteinntekter pga. pandemien. Det ville gjort kommunen bedre i stand til å opprettholde et fullverdig tjenestetilbud til sine innbyggere, og i større grad unngått dramatiske kutt, f.eks. innenfor helse, velferd og skole.

Derfor er det viktig å være seg bevisst at når regionen gjør det bra, så er det kun summen av det kommunene skaper av verdier. Regionalt samarbeid er en selvfølge, men det må ikke gjøre oss blinde i forhold til betydningen av hvor verdiene skapes, og betydningen nye etableringer og nye arbeidsplasser har for kommunen. Økte skatteinntekter gjennom flere statlige arbeidsplasser vil styrke «bunnpannen» i kommuneøkonomien. Det vil styrke kommunens økonomiske evne, og kommunen vil være bedre rustet til å stå imot svingninger i skatteinntektene og unngå kutt i innbyggernes tjenestetilbud.

En de viktigste suksessfaktorene for god byutvikling er vekst og nye arbeidsplasser. Økt tilflytting og nye innbyggere skaper enda større trafikk og økt aktivitet. Det betyr blant annet økt omsetning og mer forutsigbarhet for andre deler av næringslivet, gjennom økt bruk av ulike tilbud.

Sandnes er rigget for vekst og en av de kommunene på Nord-Jæren som har investert betydelig i nye næringsområder, og lagt godt til rette for nyetableringer. Dette gjelder f.eks. området på Vagle og rundt den nye godsterminalen. Dette er kombinert med stor utbygging av moderne og attraktive næringsarealer i sentrum.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Nord-Jæren må bli én kommune»

Tilrettelegging og lobbying

Vi har ingen tid å miste – arbeidet med å sikre nye statlige arbeidsplasser må styrkes.

For å få dette til ligger hovedansvaret på kommunene selv. Det handler om god tilrettelegging både i form av næringsarealer og infrastruktur, og at regionen samlet fremstår som attraktiv.

Slike etableringer vil være resultat av politiske prosesser der lobbying vil være veldig viktig.

Så er det slik at det nok vil være en «intern» konkurranse når en ser betydningen dette har for kommuneøkonomien.

I Sandnes sier at vi «det ska svara seg». Et slik utsagn bekrefter ikke bare kremmerånden, men også en ambisjon og garanti for at de som velger å etablere seg i Sandnes, skal bli fornøyd.

Les også

 1. – Regjeringens forskrifter får alvorlige økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv

 2. – Vi har snart brukt to millioner. Det hadde vært greit å se noen resultater

 3. Million-inntekter blåser bort på Vardafjell

 4. – På dager som dette består livet kun av å strø og strø

 5. Hvorfor skal vi gi Vardafjell til et fransk pensjonsfond?

 6. Maktkamp, milliarder og grove anklager

 7. Nytt havvind-varp i USA: – I dag har vi fått ballen i mål

Publisert:
 1. Fornybar energi
 2. Sandnes
 3. Omstilling
 4. Byutvikling
 5. Kommuneøkonomi

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. Danset seg gjennom tidenes lengste barnetog

 3. – Storhaug skolekorps!

 4. Mye vann i undergangen ved Rogaland Teater

 5. «Lykkeland»-stjernen skal gjøre noe hun aldri har gjort tidligere

 6. Stor oversikt over 16 kommuner