Er Stavanger bispedømme et kirkediktatur?

DEBATT: Presten vår her på Jørpeland tvangsflyttes mot sin og menighetens vilje til et annet tjenestested. Vi i menigheten ønsker svar på hvorfor biskopen går til et så inngripende tiltak.

Det å tvangsflytte en ansatt mot den ansattes vilje og mot viljen til den menigheten vedkommende skal være hyrde for, er et svært inngripende tiltak og bør være godt forankret i noe helt konkret, skriver innsenderen. Foto: Marie von Krogh

Debattinnlegg

 • Svein Tønnessen
  Jørpeland
Publisert: Publisert:

Saken har det stått om i Aftenbladet før. Det er en personalkonflikt blant de ansatte i menigheten som har pågått i lengre tid uten at ledelsen har klart å få staben ut av denne. I tillegg verserer det rykter. Vi vet jo ikke, for ingen begrunnelse er gitt for hvorfor en går til et så inngripende tiltak i menighetens liv, og de involverte har vært lojale ved å ikke å fortelle noen andre om hva konfliktene består i.

Bryr ikke biskopen seg?

Vi er mange som snakker i denne saken da vi har et brennende engasjement for presten vår og menigheten vi er en del av. Vi er mange som har sendt våre hjertesukk til biskopen og bedt om å få presten vår tilbake eller en forklaring på hvorfor han flyttes. Samtlige, inkludert meg selv har fått et helt likelydende, standard, upersonlig svar tilbake fra bispekontoret, noe som gjør at vi sitter med en følelse av at ingen leser, ingen bryr seg en døyt.

Det å tvangsflytte en ansatt mot den ansattes vilje og mot viljen til den menigheten vedkommende skal være hyrde for, er et svært inngripende tiltak og bør være godt forankret i noe helt konkret. Er det gode grunner til slikt, er det helt greit at slike virkemidler brukes, men da må jo alle involverte, inklusive menigheten, få den rette informasjonen slik at det går an å forstå noe av grunnen til at en slik løsning velges.

Forklar dere

Er det da vektige argumenter vil dette aksepteres og en kan forstå hvorfor en gjør som en gjør. Dette er en del av god ledelsesutøvelse og skaper en god kultur. Dersom menighetsmedlemmene, via menighetsrådet, hadde fått vært med også å påvirke selve beslutningen, hadde det til og med kunne betegnes som demokrati. I dette tilfellet er det biskopen som trer inn og dikterer «løsningen» på problemet. En leder som ikke lytter til folket og egenrådig og arrogant dikterer løsningen, kan vel i sitt vesen betegnes som en diktator som utøver diktatorisk makt.

Definisjon fra Wikipedia: Diktatur er en styremåte der makten ligger hos én enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Er det dette som skal være normen for ledelse og utøvelse av embetet som biskop i Den norske kirke, er det på høy tid med en ny reformasjon der en med friske øyne ser på og vurderer hvordan kirken skal være organisert og hvordan den utøver sin tjeneste, for å fremme evangeliet i ord og gjerning for menighetsmedlemmer og menigmann.

Menigheten forvitrer

Vi kjemper fremdeles som den lille mann mot kirken som utøvende makt og opplever det hele som et overgrep mot menigheten vår. Vi føler den levende menigheten vår har blitt rasert av biskopen. Vi håper at presset mot biskopen, som vi per i dag overhodet ikke har tillit til, skal bli så stort at biskopen snur og lar oss beholde presten vår. Skjer ikke det, er nok det sannsynlige utfallet splittelse i menigheten, frafall fra kirkelivet og at frimenigheter utenfor kirken får flere medlemmer eller nye oppstår. Personlig kommer jeg da til å melde meg ut av Den norske kirke i protest mot Stavangerbiskopens maktovergrep og finne meg et annet menighetsfellesskap jeg kan bekjenne meg til og stå inne for.

Men – jeg lever fremdeles i håpet ...

Dersom menighetsmedlemmene, via menighetsrådet, hadde fått vært med også å påvirke selve beslutningen, hadde det til og med kunne betegnes som demokrati. I dette tilfellet er det biskopen som trer inn og dikterer «løsningen» på problemet.

Les også

 1. Sokneprest Bård Boye må slutte i jobben på Jørpeland: – Tungt for meg

 2. – Vi er i sjokk. Det som har skjedd er helt uforståelig

Publisert:
 1. Stavanger bispedømme
 2. Demokrati

Mest lest akkurat nå

 1. Sju nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 2. Båt på land ved Sør-Hidle i natt

 3. Trafikkulykke i Austråttbakken

 4. Stort amerikansk band bruker Kjerag som hovedmotiv på nytt album

 5. At noen skriver noe på internett, betyr ikke at det er sant

 6. Populær is skaper ny kald krig i Israel