Banebrytende innovasjon er mulig i offentlig sektor

DEBATT: Selvfølgelig blir det krevende å skape radikal innovasjon innenfor offentlig sektor. Men det ville være trist, og helt klart i strid med vår visjon, å gi opp før vi har begynt – bare fordi noe er vanskelig.

«Innovasjonstalen sier at næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere store samfunnsutfordringer», skriver Anita Krohn Traaseth.
  • Anita Krohn Traaseth
    Adm. dir. i Innovasjon Norge
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Peder Inge Furseth ved BI hevder i Aftenbladet 31. juli at det trolig er umulig å få til banebrytende innovasjon i offentlig sektor. Furseths manglende tro og ambisjoner beviser hvor viktig denne diskusjonen er. Om noe land kan lykkes med dette, er det Norge. Vi har de beste forutsetningene, folkene og en kultur som gjør det mulig.

Gjennom mer offentlig/privat innovasjon kan vi videreutvikle og skape nye bedrifter og eksportnæringer.

Tar feil

Furseth hevder at Innovasjonstalen strider med vår visjon om å gi lokale ideer globale muligheter. Det er selvsagt feil. Han hevder også at vi mangler en visjon om vekst. Det vi sier i innovasjonstalen er at næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere store samfunnsutfordringer. Flere eldre, ren transport, sikker matforsyning, god helse og ren energi er utfordringer Norge deler med resten av verden. Bedrifter med smarte og grønne løsninger som løser et samfunnsproblem, har et stort og voksende, globalt marked. Vi jobber med dem hver eneste dag. De ønsker at offentlig sektor etterspør innovasjon og er en krevende kunde for de beste selskapene. Gjennom mer offentlig/privat innovasjon kan vi videreutvikle og skape nye bedrifter og eksportnæringer. Vekst.

Les også

Innovasjon Norge: - Vi har penger til de gode prosjektene

Historien er full av eksempler på radikal offentlig innovasjon, fra internett, via det norske bidraget til mobiltelefoni og den norske selvangivelsen. Stegvis innovasjon er alltid viktig, men med de utfordringene offentlig sektor og norsk økonomi står overfor, trenger vi mer. Det er ingen naturlov som sier at offentlige etater ikke kan komme med radikal innovasjon, hvis de får rammebetingelsene som gjør det mulig.

Fremtidsrettede samarbeidspartnere

Offentlig sektor skal bidra til å løse store samfunns- og miljøutfordringer, blant annet formulert i FNs bærekraftsmål. Det er ikke kommunene som bygger utslippsfrie busser eller idrettshaller som produserer mer energi enn de bruker. Det gjør private aktører. Men offentlig sektor må være fremtidsrettede samarbeidspartnere og bestillere. Anskaffelsesregelverket åpner nå for dialog og samspill om de beste løsningene.

Stavanger kommune er først ute. Kommunen sikter høyt og samarbeider tett med brukere, ansatte og næringslivet – for at smarte byer skal bli en realitet, for å ta i bruk velferdsteknologi og for å fornye eldreomsorgen. Det er fremtiden. Ingen innoverer alene.

Store endringer

Furseth mener Innovasjon Norge må fokusere på tjenesteinnovasjon. Det har han helt rett i. Det har vi gjort i mer enn ti år, i offentlig sektor og en rekke næringer.
Den digitale transformasjonen skjer nå, og fører til store endringer. Samarbeidet mellom fagorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene har vært avgjørende i å skape det norske velferdssamfunnet. Det blir minst like viktig når vi skal ivareta dyktige medarbeidere og sikre at de som får hverdagen snudd opp-ned ikke faller ut av arbeidslivet, men omskolerer seg og får jobber de opplever som meningsfylte. Det krever organisatorisk innovasjon. Endringene kommer enten vi vil eller ikke. Nettopp derfor må vi få til et trepartssamarbeid som gjør organisatorisk innovasjon mulig. Det er en av grunnene til at vi setter dette på dagsordenen under Arendalsuka om kort tid. Ja, selvfølgelig blir det krevende å skape radikal innovasjon innenfor offentlig sektor. Men det ville være trist, og helt klart i strid med vår visjon, å gi opp før vi har begynt – bare fordi noe er vanskelig.

Det er mulig

Oljenæringen i Rogaland har bidratt til at vi har kunnet hente olje fra større dyp i tøffere klima enn noen andre. Det gjorde at vi kunne bygge en næring i verdensklasse. La oss ha like høye ambisjoner for fornyelse av offentlig sektor. Det er mulig.

Publisert: