Rapport fra OBOS-land, slik havnet vi i uføret

VEDLIKEHOLD: Stavanger Aftenblad hadde i høst en reportasje om utskifting av rør i borettslaget vårt på Tjensvoll. Uten at det er påvist skader i husene, må også kjede- og rekkehusene skifte rør. Alle våtrom raseres og bygges opp med billig utstyr.

I dette innlegget forklarer OBOS-medlem Asgeir Bell hvordan borettslaget fikk store ekstrautgifter som følge av totalrenovering av rørsystemet. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

  • Asgeir Bell
    OBOS-medlem og andelseier på Tjensvoll
Publisert: Publisert:

«Er det mulig», er en vanlig reaksjon blant folk vi møter. Ifølge Aftenbladet er det en av de 10 mest leste nett-artikler i høst. Avisens reportasje fant ikke plass til noen kjensgjerninger som kan forklare hvorfor vi har kommet i denne situasjonen:

Slik havnet vi i uføret

•Ved årsskiftet 2018/2019 tok styret tak i skader på rør i blokkene. I noen av 12 skader fra 2011–2018 vil forsikringsselskapet ikke betale. OBOS Prosjekt AS engasjeres og tilrår å kondemnere hele røropplegget. Også i husene. De misbruker Sintef sine tabeller for varighet av rør. De baserer seg på anbefalt levetid og ikke teknisk levetid der det også fordres konkrete undersøkelser. Sintef advarer sterkt mot denne typen kondemnering av røropplegg.

•Når borettslaget informeres 3. september i fjor, har styreflertallet bestilt arbeider av OBOS Prosjekt AS for ca. 700.000 kroner. Det er da utarbeidet et fullt informasjonsopplegg og anbudsunderlag for rør-utskifting. Ingen har i hele prosessen fått overprøve OBOS Prosjekt AS sine vurderinger. Som forretningspart har de hatt den fordelaktige posisjonen å ha full innsikt i styrets arbeid. Og har i praksis ledet hele info-prosessen. Vi andelseiere er blitt nektet kopi av forrige og gjeldende vedlikeholdsplan. Vi er også nektet tilgang til styreprotokollene.

To minutts taletid

•Info-møtene høsten 2019 ga ingen åpning for å drøfte grunnlaget for prosjektet og før innkalling av ekstraordinær generalforsamling har til og med styrevalgt entreprenør hatt info-møter for alle beboere. Undertegnedes forsøk på å få oversikt over omfanget av skadene, ble skriftlig avvist to ganger med henvisning til at jeg ikke har hjemmel til å få vite dette.
Ekstraordinær generalforsamling ble innkalt i juni i år. Vi ble tildelt to minutt taletid under behandlingen.

Alle forsøk på å få kvalitetssikret vurderingene fra OBOS Prosjekt var på dette tidspunktet avvist av styret: Ingen samråd med andre borettslag på Tjensvoll, ingen kontakt med naboborettslaget i OBOS som har avvist en liknende operasjon. Ingen åpning for beboerdebatt på info-plattformen (Vibbo).

Men behandlingen kom i siste liten for OBOS Prosjekt og styreflertallet. En måned eller tre med åpen informasjon mellom beboerne og tilgang til lukket informasjon, hadde helt sikkert gitt prosjektet et annet innhold og innretning.

Dyrt var gratis

Verken beboere i blokkene eller husene har interesse av at det gjøres unødvendig arbeid. Men vi har sett dette skje før. I 2015–2016 ble det foretatt en større renovering av tak, vegger m.m. i blokkene (128 leiligheter). I tillegg ble det skiftet kledning på kjede- og rekkehusene samt tilknyttede boder. Gammel kledning var nymalt noen år før. Fordelingsnøkkelen blir selve problemet: Alle må betale – dermed må alle få noe.

Blokkene er nå under utskifting. Ca. 30 beboere i rekke- og kjedehusene har bedt om møte med styret for å trekke 41 hus ut av prosjektet. Det er avvist av styreleder. Styret hevder at siden rørene i husene er av samme dato som i blokkene, må de tas – selv uten påviste skader. Vi har derfor bedt om å få ta prøver av rørene som nå fjernes i blokkene. Det er også avvist av styreleder.

Og for dem som kunne se en løsning ved å dele borettslaget, så har Kartverket bekreftet at dette er gratis – ikke en dyr operasjon slik styreleder hevder overfor Aftenbladet.

Publisert:
  1. Tjensvoll

Mest lest akkurat nå

  1. Borghild Fiskå er død

  2. Veronica Simoné Fjeld hardt ut mot Isabel Raad

  3. Da strømmen ble borte, tømte lokalbutikken fryseren og ga ut gratis is

  4. – Alle har en historie, og kanskje spesielt vi som sitter på dette toget til Egersund

  5. Den britiske koronavarianten er påvist i tre kommuner

  6. KLM ber om hurtigtest: Passasjerer kommer seg ikke fra Sola