Sandeid fengsel er ikke perfekt, men hver dag arbeider jeg for de innsattes beste

DEBATT: Nå har jeg nettopp lest det andre negative innlegget om Sandeid fengsel på kort tid. Det gjør noe med en som har sitt daglige virke der.

Jeg produserer ingenting jeg kan måle. Men, jeg kjenner på en magefølelse av å bli verdsatt av de jeg gjør en jobb for, skriver Torbjørn Indrebø, fengselsførstebetjent Sandeid fengsel.
  • Torbjørn Indrebø
    Fengselsførstebetjent Sandeid fengsel
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg ønsker å stå frem med både navn og tittel, da leserne i det minste kan verifisere at jeg jobber i fengselet og skjønner min rolle der. Jeg mener at jeg ikke er spesielt naiv, mer enn 20 år i yrket har nok satt sitt preg på den delen av livet. Jeg jobber med straffedømte i fengsel fordi det gir meg noe. Ja, det gir meg en grei lønn, men enda viktigere er det å kunne bety noe bra for noen som trenger det.

Gleden av å bli verdsatt

Jeg produserer ingenting jeg kan måle. Men, jeg kjenner på en magefølelse av å bli verdsatt av de jeg gjør en jobb for. Denne følelsen er god, og viktig når en skal bruke hele seg i jobben. Når en også opplever at mennesker opplever mestring, og setter seg nye mål for livet, så betyr det mye for meg. Det får jeg anledning til å oppleve ganske ofte. Det er motivasjonen som gjør at en ønsker å fortsette, og få nye tilsvarende opplevelser.

Heldigvis har jeg de siste ukene fått tilbakemelding fra flere innsatte om at de setter pris på jobben jeg gjør for og med dem. Når du som innsatt skriver at vi ikke jobber for å tilrettelegge for at individet kan gå gjennom en soning som medfører en positiv utvikling, da blir jeg oppriktig lei meg. Vi jobber hver dag for akkurat det. Det er jobben min. Jeg skal, sammen med den dømte, kartlegge for å finne både behov, men også ressurser vi skal jobbe med under soningen. Alle mennesker har ressurser, de har også behov. Ingen har like mye av noen av disse. Derfor må vi jobbe med hver enkelt individuelt. Noen går på skole, andre jobber.

Når en som innsatt skriver at vi ikke jobber for å tilrettelegge for at individet kan gå gjennom en soning som medfører en positiv utvikling i Sandeid fengsel, da blir jeg oppriktig lei meg.

Vi jobber hardt mot rus

Andre ønsker ikke å gjøre en innsats. Da må vi motivere for å endre på det. Jobben er mangfoldig, men utrolig interessant. Bonus er at jeg treffer, og lærer å kjenne, mange ulike mennesker med utrolig variert bakgrunn. At det finnes rusmidler i ethvert norsk fengsel, er ikke ukjent for meg. Jeg synes det er trist at mennesker havner i en situasjon der suget etter stoff er så stort at en nesten gjør hva som helst for å stille suget. Vi jobber også hver dag for å avdekke bruk, men også for å finne stoff. I stedet for bare å straffe mennesker med rusutfordring, forsøker vi gjennom samtaler å korrigere atferden. Vi jobber målrettet, og benytter oss av godkjente, akkrediterte kurs på denne utfordringen. Jeg er ikke den rette til å påstå at Sandeid fengsel er bedre eller verre enn andre fengsel når det kommer til å vurdere tilgang på stoff. Vi har nok heller ikke de samme kildene for denne påstanden.

Det jeg derimot er den rette til å si noe om, er at det å reise fra Sandeid fengsel enten skyldes at du har hatt en kontaktbetjent som har bidratt til at du fikk søkt deg videre til et annet soningssted, eller så har du hatt en oppførsel som ikke er egnet for soning hos oss.

Vi trenger blikket utenfra

Jeg påstår ikke at Sandeid fengsel er uten feil eller mangler. Vi blir kontrollert av tilsynsråd, og får tilbakemelding fra dem. Det er jeg veldig glad for. Vi blir også daglig utfordret av våre innsatte på feil og mangler. Det er jeg også glad for. Begge disse gir oss perspektiv på det vi gjør. Og gjennom det utvikler vi oss. Jeg ønsker utvikling velkommen, og det vet jeg at mine ledere også gjør.

Den viktigste faktoren i jobben med mennesker, er andre mennesker. Det er jeg helt sikker på. Derfor tror jeg at kriminalomsorgen i hele Norge ville bli en bedre utgave av seg selv dersom vi hadde flere som hadde fått jobb hos oss. Det er dessverre et politisk spørsmål, og ikke opp til meg. Jeg skal på jobb igjen i morgen. Det gleder jeg meg til, som jeg har gjort hver dag siden jeg startet i yrket.

Heldigvis har jeg de siste ukene fått tilbakemelding fra flere innsatte om at de setter pris på jobben jeg gjør for og med dem. Når du som innsatt skriver at vi ikke jobber for å tilrettelegge for at individet kan gå gjennom en soning som medfører en positiv utvikling, da blir jeg oppriktig lei meg.
Publisert: