Tusenvis av barn kan ikke ta feil

DEBATT: Aldri før har aktivitetstilbud som «Barnas sommer» vært viktigere. Stavanger Ap er derfor utrolig stolte over å gjøre ordningen permanent.

«Det er derfor svært skuffende at Høyre, KrF, V og Frp ikke har tatt med «Barnas sommer» i sitt alternative forslag», skriver Ine Haver, Øyvind Øyvind Jacobsen og Ingvill M. Hovlund.

Debattinnlegg

  • Ine Haver
    Nestleder, Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger (Ap)
  • Øyvind Jacobsen og Ingvill Moen Hovlund
    Utvalgsmedlemmer, Utvalg for kultur idrett og samfunnsdialog (Ap)
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet av Stavanger Ap: Ine Haver, Øyvind Jacobsen og Ingvill Moen Hovlund

Etter at pandemien traff Norge i 2020 innførte samarbeidspartiene i Stavanger «Barnas sommer». Tusenvis av barn benyttet seg av gratisordningen både den første koronasommeren og gjennom feriemånedene i år. Nå viderefører vi suksessen slik at den blir permanent.

Ap og samarbeidspartiene Sp SV, MDG, Rødt og FNB legger nå inn sju millioner kroner årlig de neste årene for at barn og unge skal få en sommerhverdag fylt med ulike gratisaktiviteter. Formålet med «Barnas sommer» var opprinnelig å tilby gratis sommeraktiviteter i en tid preget av nedstengte og avlyste fritids- og kulturtilbud. Tilbudet ga deltakerne en mulighet til å prøve ut nye aktiviteter og fritidstilbud. I tillegg bidrar det til å aktivisere aktører innenfor idrett, frivillige lag og kulturlivet.

Det hjelper fint lite å bruke fine ord om at man bryr seg om barn og unge i vår region når man ikke er villige til å betale for det.

Synlige og usynlige barrierer

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid. Likevel får ikke alle barn i Norge delta på fritidsaktiviteter. De møter på synlige og usynlige barrierer. Familieøkonomien kan åpenbart være en av disse barrierene.

Barn og unge er ett av Ap’s store satsingsområder. Det er liten tvil om at barn og unge
har måttet betale en høy pris i pandemien, og akkurat når vi tror vi er ferdige med pandemien, er vi nesten tilbake til start. Aldri før har aktivitetstilbud som «Barnas sommer» vært viktigere. Vi er derfor utrolig stolte over å gjøre ordningen permanent.

Det er derfor svært skuffende at Høyre, KrF, V og Frp ikke har tatt med «Barnas sommer» i sitt alternative forslag. Det hjelper fint lite å bruke fine ord om at man bryr seg om barn og unge i vår region når man ikke er villige til å betale for det.

Vi vet at sosial ulikhet i stor grad påvirker om barn og unge deltar på fritidsaktiviteter, og også hvilke aktiviteter de i så fall deltar på. De som kommer fra hjem med mest ressurser, har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å delta i organiserte fritidsaktiviteter enn de som kommer fra hjem med små ressurser.

Betydning senere i livet

Ifølge Statistisk sentralbyrå lever 115.000 norske barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Mange av disse er avskåret fra å oppleve fritidsaktiviteter som på en positiv måte fyller hverdagen. Sånn vil vi ikke ha det! Vi ønsker at alle skal få muligheten til å delta i aktiviteter som er morsomme og meningsfulle. Aktivitetene de oppdager når de får prøve seg på forskjellige gratisaktiviteter gjennom sommeren, kan få stor betydning for dem senere i livet.

Vi har som ambisjon at byen skal være Norges beste barneby. «Barnas sommer» er – og skal forbli – et viktig bidrag til at vi lykkes med denne målsettingen. De mange tusen barna som i løpet av de to siste somrene har ønsket å delta i ordningen kan ikke ta feil.

Publisert: