Å utdanne leger i utlandet er dårlig distriktspolitikk, Sp!

DEBATT: Statsråd Borten Moe sier at han ønsker å lukke døren for medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) «i all fremtid».

Å blande misforstått distriktspolitikk inn i en sak av stor nasjonal betydning, får det til å virke som om regjeringen ikke har forstått alvoret i den lenge varslede underdimensjoneringen av medisinutdanningen i Norge.

Debattinnlegg

 • Andreas Schønberg-Moe
  5. års medisinstudent, Semmelweis University i Budapest, representant i arbeidsgruppen for medisinutdanning ved UiS
 • Xenia Cappelen
  6. års medisinstudent, Universitetet i Bergen, representant i arbeidsgruppen for medisinutdanning ved UiS
Publisert: Publisert:

Ved å lukke døren for UiS stopper regjeringen en god og realistisk løsning for å øke kapasiteten på medisinutdanningen i Norge og ta grep om landets legemangel. Det er ikke bare et nederlag for Stavanger-regionen og UiS, men helsevesenet og legedekningen i Norge som helhet. I dag utdannes ca. 50 % av norske medisinstudenter i utlandet, og ca. 20 % av legespesialistene våre importeres fra utlandet. Uten en reell kapasitetsøkning i norsk medisinutdanning, vil vi fortsatt være avhengige av spesialistimport og å utdanne en betydelig andel norske leger i utlandet.

Les også

Ola Borten Moe håper han har torpedert legeutdanning i Stavanger en gang for alle

Fastlegeordning i krise

En av de mest kritiske utfordringene i helsevesenet i dag, er å sikre fastlegeordningen. Da må flere fremtidige leger velge fastlegeyrket. Når regjeringen ikke bevilger en eneste ekstra krone til fastlegeordningen i revidert statsbudsjett, og fortsatt vil belage seg på å utdanne norske leger i utlandet, uten eksponering for norsk primærhelsetjeneste i studiet, ser det mørkt ut for fastlegeordningen, rekruttering til distriktene og pasientsikkerheten.

Det er med et kostnadsbesparende hovedargument Borten Moe slår fast at UiS ikke bør drive med medisinutdanning, og at UiB som allerede driver medisinutdanning ved Stavanger universitetssjukehus bør ha ansvaret for denne videre. Det fremstilles som mer økonomisk rasjonelt at UiB leier lokaler for utdanning i Stavanger, enn at UiS får muligheten til å tilby utdanningen på sitt eget helsevitenskapelige fakultet, bokstavelig talt et steinkast unna det nye universitetssykehuset. UiS har allerede mye av infrastrukturen og ressursene som kreves. At helse- og utdanningsmyndighetene ikke har grepet denne synergistiske muligheten dette gir for helseutdanning, er bekymringsfullt. Vi stiller oss undrende til om det ikke vil være bedre bruk av skattebetalernes penger å heller la UiS bruke eksisterende infrastruktur til å ta inn 72 studenter årlig, enn å ta inn 20 studenter på Stavanger universitetssjukehus via UiB og etablere 20 medisinstudentplasser i Ålesund via NTNU.

En varslet underdimensjonering

Å blande misforstått distriktspolitikk inn i en sak av stor nasjonal betydning, får det til å virke som om regjeringen ikke har forstått alvoret i den lenge varslede underdimensjoneringen av medisinutdanningen i Norge. Legespesialister er som nevnt ovenfor en av Norges viktigste importvarer, og blant norske medisinstudenter i utlandet tilhører ⅔ studiesteder i Ungarn, Slovakia og Polen. Norge har en større andel medisinstudenter i utlandet sammenlignet med øvrige OECD-land. Om myndighetene tar kapasitetsproblemene i utdanningen av leger i Norge på alvor, er det nesten smått utrolig å ikke ta et av Norges største sykehus fullstendig i bruk, men heller spre opptrappingen utover små distriktssykehus. Å basere landets legedekning på at ca. 50 % skal dekkes av privatpersoner som tar opp gjeld ved utenlandske utdanningsinstitusjoner, er ikke den beste løsningen

Et av argumentene for å drive medisinutdanning i grisgrendt strøk, er at det vil hjelpe på rekrutteringen av leger spesielt der de er utdannet. Dette er vel og bra, men dessverre en dårlig løsning på de nasjonale problemene når det kommer til rekruttering av fastleger. Dette er med andre ord en dårlig lokal løsning på en nasjonalt problem. I Lillehammer kommune sto hele 20 % av befolkningen uten fastlege i februar i år. Hvordan disse skal få det bedre av oppdimensjonering av medisinstudiet i Ålesund eller Hammerfest, er for oss ukjent.

Les også

UiS angriper Ola Borten Moe: «Misvisende». «Villedende». «Umulig å ha tillit»

Norge eller utlandet?

Om myndighetene ikke leverer en troverdig kapasitetsøkning, handler ikke debatten om Stavanger, Bergen eller Hammerfest – men om å sikre Norges legedekning, med andre ord Norge eller utlandet. Dersom regjeringen har som mål å øke utdanningskapasiteten på medisin i Norge, og sikre rekruttering av fastleger til distriktene, er det en korttenkt strategi å videreføre dagens utdanningsmonopol. Vi trenger en reell økning av antallet medisinstudentplasser i Norge, samt mer eksponering for primærhelsetjenesten i studieløpet for å sikre morgendagens legedekning. UiS har ressurser og viljestyrke til å etablere et medisinstudium som et nødvendig supplement til dagens etablerte medisinutdanninger.

Når regjeringen ikke bevilger en eneste ekstra krone til fastlegeordningen i revidert statsbudsjett, og fortsatt vil belage seg på å utdanne norske leger i utlandet, uten eksponering for norsk primærhelsetjeneste i studiet, ser det mørkt ut for fastlegeordningen, rekruttering til distriktene og pasientsikkerheten.

Les også

 1. Statsråd Ola Borten Moe har basert sitt nei til medisin­utdanning ved UiS på en utred­ning full av feil og mangler

Publisert:
 1. Utdanning
 2. Stavanger
 3. Ålesund
 4. Helse
 5. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Tok avskjed med Tor Martin (19) fra Hommersåk: – En gledesspreder

 2. Alle nye sykehjem skal ha eget kjøkken

 3. Trafikkuhell ved Kvadrat

 4. Mistet førerkortet etter farlig forbikjøring

 5. Ingve Bøe slakter tv-ekspert etter Tripic-episoden

 6. Enighet mellom byggherre og utbygger om Sola Arena - Folkehallene punger ut med 49 millioner kroner