Feil om unges stemmegivning

DEBATT: Oda Oline Omdal oppfordrer unge førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten sin i et leserinnlegg i Aftenbladet 10. september.

– Ingen bør kun bruke 20 min. til sammen når en skal gjøre et så viktig valg som å stemme i et stortingsvalg, skriver Olav Øverland.

Debattinnlegg

  • Olav Øverland
    Olav Øverland
    Hafrsfjord
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Oda Oline Omdal skriver i Aftenbladet på nett 8. september et innlegg hvor hun oppfordrer unge førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten. Hun skriver at «Som unge i dag, er det ikke alltid så lett å bli tatt på alvor». Dette er bare en løs påstand. Trolig stemmer det heller ikke.

Landets største aviser VG og Aftenposten har egne debattflater året rundt hvor de oppfordrer unge til å sende inn sine debattinnlegg. VG med «25 under 25» og Aftenpostens «SiD». NRK har vel heller aldri brukt så mye ressurser på folkeopplysning før et valg, og spesielt til unge. Supernytt, skolevalgsendinger og et forsøk på ungdommelig humor med programmet «Latterlig politikk» er vel alle eksempler på dette. Dette er å bli tatt på alvor.

Hun skriver videre at unge sine hjertesaker kan være annerledes enn «foreldregenerasjonens». Det stemmer nødvendigvis heller ikke. Omdal legger ikke skjul på at «klimakampen» er viktig for henne. Partiene SV, Venstre, MDG og Rødt er alle partier som nettopp fronter klima- og miljøsaken som en av sine hovedsaker. Og disse partiene får stemmer fra alle aldersgrupper.

På det siste snittet til Poll of polls (8. september) får disse fire partiene 24,6 prosent av stemmene til sammen. Om ikke alle respondentene oppgir et av de fire partiene med grunnlag i klima- og miljøsaken, er resultatet uansett at nesten en fjerdedel av velgerne oppgir et av disse partiene som uansett har klima- og miljøsaken som en av sine hovedsaker.

Ikke noe nytt

At det er ulike saker som er viktig for unge velgere sammenlignet med eldre generasjoner, er ikke noe nytt, men hjertesaker som klima og miljø, en liberal asyl- og flyktningpolitikk, eller rusreform er sannelig til stede i partier som får stemmer fra alle aldersgrupper.

Stortingets sammensetning blir også yngre, og i 2017 ble 22 år gamle Freddy Øvstegård fra SV valgt inn fra Østfold. Unge stemmer er både representert og blir tatt på alvor.

Så til det mest problematiske med innlegget til Omdal. «Sett av de 15 minuttene til valgomaten og de 5 minuttene det tar å stemme». For det første er det ikke sikkert at de førstegangsvelgerne Omdal henvender seg til vil få de partiene Omdal nok ønsker at de skal få på valgomaten. Valgomater kan også være både for krevende om du ikke følger den politiske debatten jevnt over, og de kan være fordummende med for store spørsmål som krever nyanser man ikke kan gi utrykk for i en valgomat. Det kan gi veldig ulike og til dels uheldige utfall.

Fortjener større refleksjon

For det andre bør ingen kun bruke disse hypotetiske 20 min. til sammen når en skal gjøre et så viktig valg som å stemme i et stortingsvalg faktisk er. Stortinget bestemmer i ytterste konsekvens alt av våre omgivelser, og rammene for hvordan vi kan leve livene våre. Når du stemmer, tar du også et valg som i prinsippet skal gjelde for alle innbyggerne i Norge, og vårt forhold til verden rundt oss. Det fortjener en større refleksjon og overveielse enn hva en valgomat eller en kort prosessert tanke kan gi oss.

Publisert: