Nytorget hva nå?

DEBATT: «Nå flyttes brikkene på Nytorget enda en gang» Dette leser vi i Aftenbladet 6. november. Vi spør: Hvor lenge skal vi utfordres med stadig nye signaler?

«Det er ikke påvist grunner for å bygge et stort parkeringsanlegg ved Nytorget», skriver Per Th. Grimnes og Nils Jacobsen.
  • Per Th. Grimnes
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
  • Nils Jacobsen
    Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At Kunstsenteret i tråd med sitt ønske, nå skal få bli, er en gladmelding, men at det på ny dukker opp planer om et parkeringsanlegg er mildest talt frustrerende.

Historien er kort fortalt denne: Administrasjonen foreslo tidlig i planprosessen 300 p-plasser under Nytorget. Politikerne økte deretter tallet til 600 plasser - dette med tanke på å rive p-huset på Jorenholmen og erstatte plassene der, under Nytorget. Senere ble det til at p-huset på Jorenholmen likevel skulle få stå. Kravet om parkering under Nytorget dampet etter dette bort, og på vårparten i år ble det presentert planer for parkmessig opparbeidelse av hele Nytorget. Bilen hadde der ingen plass! Dette var en gladmelding, men så presenteres det altså få måneder senere på ny planer om parkering ved Nytorget.

En tre etasjers dyp utsprenging ved Nytorget vil oppleves som en meget ubehagelig for naboer.

Planene følges av en handlevaneundersøkelse for sentrum. Den gir flere interessante opplysninger.

Parkeringstilbudet er godt

Handlevaneundersøkelsen dokumenterer mellom annet følgende, sitat:

  • Folk flest synes det er enkelt å komme seg med bil til sentrum.
  • Parkeringstilbudet oppfattes av flertallet som godt.
  • De fleste synes det er enkelt å finne seg en parkeringsplass.

I tillegg er følgende registrering interessant:

  • 50 prosent handler nå månedlig på nett, mot 41 prosent i 2020

Folk er altså såre fornøyd med parkeringstilbudet per i dag. Samtidig øker netthandelen, hele 9 prosent i forhold til fjoråret. Det influerer selvsagt parkeringsbehovet. Derfor er det uforståelig at det i en slik kontekst planlegges 300 nye parkeringsplasser.

Parallelt tilrettelegger vi for «timinuttersbyer» ved å utvikle bydelssentrene, nettopp for å redusere bilbruken. Vekstpotensialet i regionale sentre knytter seg per i dag primært til kontorarbeidsplasser / kulturtilbud/restaurant / underholdning / visse former for service og turister, sistnevnte kommer sjeldent i egen bil. Flere av de nevnte tilbudene, til eksempel restaurant, besøkes av et publikum som sjeldent velger bil, og om de gjør det, så er det på tidspunkt med lavt parkeringspress.

Det er ikke påvist grunner for å bygge et stort parkeringsanlegg ved Nytorget.

Om å ta lærdom

Da Kulturhuset på Sølvberget skulle bygges, inngikk en stor parkeringskjeller. Anbud ble innhentet og arbeidene igangsatt. Sprenging og transport av masser ble særdeles sjenerende. Næringsdrivende i nærområdet krevde anlegget stoppet. De fikk gjennomslag. Entreprenøren krevde kompensasjon for tapt inntjening. Det ble forhandlet fram en minnelig løsning. Entreprenøren fikk i stedet sprenge ut en parkeringshall under Valberget. Det ble en kostbar løsning.
En erfaring som dette er verdt å ta med seg. En tre etasjers dyp utsprenging ved Nytorget vil oppleves som en meget ubehagelig for naboer. Aktiviteter en gjerne vil beholde kan bli presset ut, og reetablering vet vi at tar tid.

Skal bilen igjen inkorporeres i torgmiljøet?

I Aftenbladets oppslag, nevnt innledningsvis, redegjøres det ikke for hvorledes et parkeringshus ved Nytorget skal sikres atkomst. Skal det skje via Nedre Dalgate, primært ei boliggate, eller fra Klubbgata via Hospitalsgata? (Klubbgata skal vel reserveres for buss). Eller kanskje bilene skal få kjøre over Nytorget, i så fall i strid med den tiltalende, fotgjengerbaserte opparbeidelsen vi fikk presentert på vårparten. Vi er kommet inn i en langdryg prosess som til tider preges av et skritt fram og to tilbake.

Publisert: