Stopp elektrifisering av sokkelen fra land

DEBATT: I en kommentar i Aftenbladet 29. desember tar Hilde Øvrebekk til orde for at elektrifisering av norsk sokkel må stoppes, og at det er tvilsomt om elektrifiseringen vil ha en reel effekt på de globale utslippene.

«Regjeringen får ikke ofre Norges grønne omstilling til fordel for en næring som uansett skal fases ut», skriver Greenpeace og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Debattinnlegg

 • Matthieu Bulteau
  Greenpeace Stavanger Volunteer
 • Halvard Raavand
  Greenpeace Norge
 • Knut Jonas Espedal
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
 • Silvia Kriz
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
Publisert: Publisert:

Det mest effektive for å redusere klimagassutslippene hadde vært å produsere mindre olje og gass, kombinert med å fortsette utviklingen av alternativene til fossil energi så man også reduserer etterspørselen etter olje og gass.

Vi er enige i at Stortinget bør stoppe elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Regjeringen får ikke ofre Norges grønne omstilling til fordel for en næring som uansett skal fases ut. Produksjon av batterier og grønt hydrogen, elektrifisering av landbasert industri og av transport- og byggenæringen må få førsteretten til fornybar energi som Norge produserer på land.

Kompetanse og geografisk beliggenhet gjør Norge til et perfekt sted når det gjelder å utvikle havvind.

Ligner lite på stabilitet

Som NVE-direktør sier 17. desember til E24: «Elektrifiseringen er et veivalg i energipolitikken.» Det er avgjørende at den fornybare energien som skal brukes til å erstatte forurensende energiproduksjon på plattformer, ikke skaper forsyningsproblemer for resten av samfunnet. Det kan virke selvsagt. Vanligvis stoler jo folk på at deres representanter sørger for stabil og forutsigbar energiproduksjon, men utviklingen av strømmarkedet i det siste ligner veldig lite på stabilitet.

Tusenvis av nye arbeidsplasser

Det står i Hurdalsplattformen: «Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Havvind er en fremtidsorientert næring som flere land og selskaper allerede satser på, og som har potensial til å skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser. Bunnfast havvind er allerede lønnsomt i land som Danmark, Irland, Skottland, og innen kort tid vil flytende havvind bli lønnsomt ettersom teknologien utvikler seg. Elektrifisering av oljeplattformer med havvind gir bedre mening enn med kraft fra land, da installasjonene kan fortsette å produsere verdifull fornybar kraft etter utfasingen av fossile brensler. Dette forutsetter at det også legges kabler fra havvindmøllene til land.

Politikerne må legge til rette for at selskaper og staten kan utvikle fornybar energiproduksjon som havvind i stort nok omfang, raskt nok og uten å ødelegge sårbare naturressurser. Kompetanse og geografisk beliggenhet gjør Norge til et perfekt sted når det gjelder å utvikle havvind. Det vil både kutte utslipp og skape mer varige jobber enn i oljenæringen. Det haster nå.

Fremskrittspartiet fremmet like før jul dette forslaget: Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land. Miljøpartiet de Grønne støtter dette forslaget, og det er ganske uvanlig at MDG støtter noe som kommer fra Frp.

Støtt Frp sitt forslag

Representanter fra flere andre partier er også enige i forslaget, men så vidt vi vet, har forslaget foreløpig ikke flertall. Besteforeldrenes Klimaaksjon og Greenpeace oppfordrer alle folkevalgte å støtte Frps forslag. Ikke la partitaktiske hensyn ødelegge! Dette er et fornuftig forslag!

Publisert: