Innleide rammes ofte av lite helseoppfølging

DEBATT: I Aftenbladet forleden ble det beskrevet hvordan innleide opplevde seg som et B-lag. Det rimer godt med hvordan vi ser at bedriftshelsetjenesten utøves for innleid arbeidskraft.

«Hvis alle medarbeidere skal få et tilbud som de har krav på, må det til en endring i lovverket», skriver Pål Lillebø.

Debattinnlegg

  • Pål Lillebø
    Styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening
Publisert: Publisert:

Bedriftshelsetjenesten er et tiltak for å forebygge helseproblemer og sikre et godt
arbeidsmiljø. Når innleide arbeider over hele landet, flytter fra arbeidssted til arbeidssted og i tillegg har flere ledd imellom seg og virksomheten de arbeider for, faller de ofte mellom to stoler.

Mange uten tilbud

De får liten eller ingen oppfølging fra sin arbeidsgiver og har heller ikke et naturlig tilbud der de er innleid. Dermed står mange i realiteten uten et tilbud. Verst er det for innleid arbeidskraft fra andre land. I Norge er det et krav om bedriftshelsetjeneste. Det samme pålegget er ikke-eksisterende i de fleste land der norske virksomheter leier utenlandsk arbeidskraft fra. Dermed er de prisgitt det tilbudet som eventuelt er på stedet de jobber. I mange tilfeller finnes det ikke og ikke alle norske virksomheter er klar over sitt solidaransvar som også gjelder for innleid arbeidskraft. Dessverre, ser vi også at medarbeidere i flere norske vikarbyråer heller ikke får det tilbudet de har krav på.

Hovedutfordringen mange steder er den delte løsningen mellom de som leier ut og de som leier inn. Ansvaret for omgivelsene de innleide jobber i er innleiers ansvar, mens det forebyggende arbeidet for den enkelte innleide, er bemanningsbyråets ansvar. Når de har ansatte ute på ulike anlegg en rekke steder i landet, på kontrakter med ulik lengde, blir det en krevende oppgave å følge opp alle arbeidsplasser.

Men, det er store variasjoner. Noen bemanningsselskaper gjør en svært god jobb og
arbeider svært godt og målrettet med både forebyggende arbeid og oppfølging av
medarbeiderne sine. Derfor bør nettopp en sjekk av hvordan bedriftshelsetjenesten utøves, være et av sjekkspunktene når arbeidere skal velge seg et bemanningsbyrå å jobbe for og industrien skal velge bemanningsbyrå å kjøpe tjenester fra.

Presterer bedre

Hvis alle medarbeidere skal få et tilbud som de har krav på, må det til en endring i lovverket. Erfaring fra bedriftshelsetjenester over hele landet er at bedriftshelsetjenesten fungerer best der de ansatte jobber på samme sted over tid og får oppfølging på eller ved arbeidsplassen. Det tilsier at ansvaret for oppfølging må gis til virksomheten der arbeidskraften er, uavhengig av hvilket selskap de får lønnen fra. Hvordan det løses i praksis vil sikkert variere, men hvis ansvaret gis til virksomheten der medarbeideren jobber, er det enklere å følge opp og gi pålegg om forbedringer. Det vil ikke minst tjene de ansatte, men også arbeidsstedet og arbeidsgiveren som da får ansatte som ivaretas bedre, trives bedre og dermed også presterer bedre over tid.

De får liten eller ingen oppfølging fra sin arbeidsgiver og har heller ikke et naturlig tilbud der de er innleid.
Publisert: