Skolen er vårt viktigste verktøy for å utjevne forskjeller

DEBATT: Det vi trenger etter pandemien er ikke en vent og se-holdning, vi trenger en skole som sørger for å gi alle elevene de samme mulighetene.

Det er mange år siden vi forlot “puggeskolen”, der barn var krukker som bare kunne fylles med kunnskap, mener Høyres Margret Hagerup.

Debattinnlegg

 • Margret Hagerup
  Margret Hagerup
  Stortingsrepresentant (H)
Publisert: Publisert:

Lederen i Stavanger Aftenblad 11. april kan tyde på at avisen har et utdatert læringssyn. Det er mange år siden vi forlot “puggeskolen”, der barn var krukker som bare kunne fylles med kunnskap.

Elevenes læring er mangfoldig, noe også skolen må gjenspeile. Men vi vet at de som taper på en skole som ikke stiller krav; uten fraværsgrense, uten eksamen og uten fokus på lesing, skriving og regning, er de elevene som allerede stiller svakest. De ressurssterke barna klarer seg nok uansett, men for å ivareta alle barn trenger vi en skole som stiller krav og tør å bry seg.

Margret Hagerup (H), Stortingsrepresentant fra Høyre.
Les også

Barn er ikke biler

Tre punkter

Det er særlig tre ting jeg vil kommentere fra lederen:

Det første punktet i Høyre og Venstres forslag for å ta igjen tapt faglig og sosial læring etter pandemien er at det lages en helhetlig tiltaksplan basert på anbefalingene fra Parr-utvalget. Utvalget har kommet med en rekke konkrete forslag til hvordan både sosial og faglig læring kan hentes inn etter pandemien, også når det kommer til sosiale arenaer.

Det andre er at internasjonal forskning på lang sommerferie viser at en vanlig elev kan settes tilbake én måned med undervisning, mens vanskeligstilte elever kan tape tre måneder. Det gjør at elevene hvert skoleår starter med repetisjon, fremfor ny læring. Vi vet ikke nok om dette i Norge, men det kan være lurt å forske på hvordan lengden på sommerferien påvirker elevene, og om det er et behov for å bygge opp skoleåret med en kortere sommerferie. Det bør vi se på for elevenes skyld.

Det tredje punktet er at utfordringen for mange elever fremdeles er de går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre mener derfor det er avgjørende at lærere fortsetter å teste og kartlegge. Kun slik vil de kunne legge opp undervisningen på en best mulig måte for den enkelte. Parr-rapporten peker på at elever som slet før pandemien kan ha det vanskeligere nå. Det er et problem vi må ta tak i.

Les også

Muligheten til å opp­rette privat­skoler strammes inn

Alternativet

Alternativet er å vente og se, og late som at det ikke spiller noen rolle hvor mye god og tilpasset undervisning norske elever får, slik Aftenbladet gjør. Det taper de svakeste elevene mest på.

Nå trengs det snarere klare prioriteringer og tydelig handling.

I fjor fikk mange elever utvidede tilbud om sommerskole, et tiltak som fikk svært gode tilbakemeldinger. Vi har bedt regjeringen om å følge opp dette.

Etter flere omganger med digital hjemmeskole har vi sett hvor viktig det sosiale læringsfellesskapet er. På veien ut av pandemien trenger elevene å være mer sammen og møte trygge voksne som kan gi dem den varierte læringen de har rett på. Fagfornyelsen og de nye læreplanene har lagt godt til rette for dette.

For Høyre er det avgjørende at vi fortsetter å stille krav og viser at vi bryr oss. Vi vet at elevene har vært og er preget av årene med pandemi. Nå trengs det derfor klare prioriteringer og tydelig handling for å sikre at elevene får den læringen de har rett på.

Les også

 1. – Noen dager er halve klassen borte

 2. Norsk oversettelse av FNs barnekonvensjon skader evnerike barn

Publisert:
 1. Undervisning
 2. Høyre
 3. Forskning
 4. Pandemier

Mest lest akkurat nå

 1. Varsler styrtregn i Roga­land tirs­dag. Mandag kveld fikk vi en forsmak på uværet.

 2. Byfjordtunnelen var stengt på grunn av gjenstand i veibanen

 3. Politiet: Mange ungdommer samlet på Orstad

 4. Stavanger-politikeren håndterer strømkrisen for Gahr Støre. Hans egen mor er blant dem som ber regjeringen handle

 5. – Trur han følte seg litt meir sliten enn han skulle likt

 6. Sola kommune fikk elektrifiseringspris på Arendalsuka