Kvalitet i undervisningen er viktigere enn heldagsskole

DEBATT: Venstre undrer seg over at flertallspartiene er så ivrige etter å få i gang prøveprosjekter i det som ligger utenfor skolens kjerneoppgaver. Hva med å satse på økt kvalitet i undervisningen?

Skolens mandat bør være å gi frihet og muligheter til at den enkelte får utvikle sitt fulle potensial, ikke en arena for å gjennomføre politisk ideologi.
  • Mette Vabø
    Gruppeleder, Stavanger Venstre
  • Hege Eriksen Nordbøe
    Representant Utvalg for Oppvekst og Utdanning, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skolen har et viktig samfunnsoppdrag og vår oppgave som lokalpolitikere er å sikre at skolen har ressursene til å gi barna våre det beste utgangspunktet for læring og trivsel. Det vil alltid være Venstres satsingsområde i skolepolitikken. Leder i Utdanningsforbundet, Iren L. Salthe, skriver treffende om hvordan det styrende flertallet (Ap, SV, MDG, FP, Rødt og Sp) i Stavanger driver med en falmende og lite kvalitetsfokusert skolepolitikk.

Satser på feil ting

Der flertallspartiene har valgt å satse på gratis SFO til førsteklassinger, et prøveprosjekt med gratis skolemat og nå et prøveprosjekt med heldagsskole for 1.–4. trinn på Kvernevik skole, har Venstre heller ønsket en økt satsing på teknologi i skolen, og har blant annet fremmet et forslag sammen med H, KrF og Frp om å bevilge 7 millioner kroner til å få kjøpt inn oppdaterte læremidler. Vi mener dette ville være mer i tråd med å ivareta skolens viktigste oppgave – nemlig å legge grunnlaget for elevenes læring, utvikling og danning.

Nettopp derfor gikk heller ikke Venstre inn for en utvidelse av det tiltenkte prosjektet med helhetlig skoledag på Kvernevik skole. Vi mener at det er overilt å utvide prosjektet til å gjelde 1.–4. trinn før vi ser hvordan det fungerer på skolen og elevene. Det er også svært dårlig tid til å planlegge hva denne heldagsskolen skal inneholde, slik også Salthe påpeker i sitt debattinnlegg.

Vi vil ha mer kunnskap

Dersom det i det hele tatt skal være aktuelt for oss i Venstre å gjennomføre et såpass omfattende prosjekt, må det tydeliggjøres i større grad hva som skiller en ordinær skoledag, med skole etterfulgt av SFO, fra en heldags-skoledag. Og er det i det hele tatt heldig for ferske førsteklassinger med slike lange dager? Dette vet vi for lite om.

For Venstre sin del skulle vi gjerne ønsket større oppmerksomhet på kvalitet i undervisning, læring og trivsel for Stavangerskolen totalt sett, fremfor at penger og satsing på stadig nye prøveprosjekter som er utenfor skolens viktigste oppgaver. Skolens mandat bør være å gi frihet og muligheter til at den enkelte får utvikle sitt fulle potensial, ikke en arena for å gjennomføre politisk ideologi.

Dersom det i det hele tatt skal være aktuelt for oss i Venstre å gjennomføre et såpass omfattende prosjekt, må det tydeliggjøres i større grad hva som skiller en ordinær skoledag, med skole etterfulgt av SFO, fra en heldags-skoledag.
Publisert: