Museet har en viktig rolle i byutviklingen

Planene for Jernbaneområdet med høyhus inntil 17 etasjer vil kunne medføre at en bygger inne museumshøyden med sine historiske og vakre monumentale bygg tegnet av byarkitekt Eckhoff.

«Etableringen av nytt Norsk grafisk museum samlokalisert med hermetikkmuseet i Gamle Stavanger, er et godt eksempel på videreføring og satsing på historiske verdier tilrettelagt for ny aktivitet, som bidrar til å skape en god by å bo i». skriver Siri Aavitsland og Bitten Bakke. Fra venstre ser vi Sissel Knutsen Hegdal, Siri Aavitsland, Christine Sagen Helgø, Linda Hofstad Helleland og Kristoffer Sivertsen da regjeringen bevilget 30 millioner kroner til nybygg.

Debattinnlegg

 • Siri Aavitsland
  Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
 • Bitten Bakke
  Prosjektleder for fornying av museumsbygg ved MUST
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er utarbeidet en god og fremtidsrettet Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Som det beskrives i planen, er utgangspunktet for en positiv sentrumsutvikling å tiltrekke seg mennesker til byen. Langt flere av oss kommer til å bo og jobbe i og nær sentrum, samtidig som kulturturismen er økende.

Bidrar til å skape trivsel

I det perspektivet har museene en viktig rolle i å øke sentrums attraksjonsverdi som forvalter av byens kulturarv gjennom flere verdifulle historiske bygg, samlinger og et rikt aktivitetstilbud. Museene bidrar til å skape trivsel, stolthet og tilhørighet.

Les også

Slik blir Stavangers nye Grafiske Museum

For Museum Stavangers (MUST) del har det derfor stor betydning at nytt Norsk grafisk museum og «Museumsparkvisjonen» inngår som en del av det offentlige programmet i den nye planen for Stavanger sentrum.

I et nylig intervju med kultursjef Rolf Norås understreker han behovet for å vitalisere og knytte nye forbindelser til museumshøyden. Det er et synspunkt vi deler i likhet med hans bekymring for hvordan planen åpner opp for nybygg og utfyllinger i så stor skala at disse kan komme til å utfordre deler av bysentrums identitet og særpreg.

Spesielt er det to områder vi ønsker å trekke frem i den sammenheng. Knutepunktet Stavanger Stasjon tilrettelegger for en betydelig byomforming i området. Her åpner sentrumsplanen opp for markante høyhus. Den historiske bebyggelsen representert ved Rogaland teater, Stavanger museum og Stavanger gamle sykehus har en selvstendig historisk verdi. Fra Stavanger museum ser man mot Storhaug og sentrum. Disse visuelle koblingene er viktige for sammenhengen til byen for øvrig. Det er avgjørende at ny bebyggelse tilpasses terrengmessige omgivelser og gis visuell kontakt mellom Stavanger Domkirke og Stavanger museum. Planene for Jernbaneområdet med høyhus inntil 17 etasjer vil kunne medføre at en bygger inne museumshøyden med sine historiske og vakre monumentale bygg tegnet av byarkitekt Eckhoff.

Les også

Veteraner hardt ut mot sentrumsplanen

Urbant opplevelsessenter

Dette vil påvirke museets planer om et nytt og moderne museumssenter samme sted, den såkalte museumsparkvisjonen. I likhet med kultursjefens visjon er også vår å skape et livlig og spennende område for gode kulturopplevelser både ute og inne. En oppgradering og aktivisering av parkområdene på museumshøyden vil bidra til å knytte Stavanger museum og Arkeologisk museum nærmere Stavanger sentrum og andre kulturinstitusjoner. Dette området har stort potensial i å få samme betydning som Bjergsted kulturpark og gjennom dette grepet skape et urbant opplevelsessenter for kunst og kultur for fremtiden.

Stavanger har et helt unikt kulturhistorisk havnelanskap med sjøhusrekken mot kaifronten, der en kan lese utviklingen fra middelalderen og fram til i dag. Spor fra sjøfart, skipsbygging, sild og – hermetikkindustri kan sees og har stort potensiale for å kunne tilføre bysentrum enda flere opplevelser og kvaliteter. Ved en drastisk utfylling og bygging av høyhus i området slik planene viser, vil man ødelegge disse kvalitetene og særegenhetene som Stavanger by har. Norsk Oljemuseum med sitt monumentale bygg hvor arkitekturen spiller på industrien og stedets i boenhet må ligge ved kaifront vendt mot sjøen.

Unik møteplass i Gamle Stavanger

Til slutt skal nevnes at etableringen av nytt Norsk grafisk museum samlokalisert med hermetikkmuseet i Gamle Stavanger, er et godt eksempel på videreføring og satsing på historiske verdier tilrettelagt for ny aktivitet, som bidrar til å skape en god by å bo i.

Les også

 1. Vil ha bystrand ved Oljemuseet

 2. Begeistring for ny sentrumsplan

Publisert:
 1. Rolf Norås
 2. Byutvikling
 3. Stavanger sentrum
 4. Arkeologisk museum
 5. Sykehus

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi har hele tiden bedt Ropstad ta kontakt med Skatteetaten

 2. Jærbuen var midtpunktet som alltid fikk ja - helt til han ville adoptere et barn.

 3. «Oilers går på en solid smell»

 4. «Nesten utrolig at Sandnes Ulf ikke klarte å score på sine store sjanser i kampen»

 5. Herlig, herlig Bryne-seier

 6. - Klar til å lede partiet fram til en ny leder er valgt