• – Helseminister Bent Høie, bildet, må gripe inn før saken blir behandlet av styret i Helse Vest en gang mellom juni og september», skriver Arne Bergsvåg, Dagny Sunnanå Hausken og Arnhild Skretting, om sentraliseringen av kreftkirurgien fra Helse Stavanger til Helse Bergen. Jon Ingemundsen

Høie må gripe inn i sentraliseringen av kreftkirurgien i Helse Vest

DEBATT: Rogaland Senterparti ser med stor bekymring på at Helse Vest er i ferd med å sentralisere et velfungerende og kompetent fagmiljø innen kreftkirurgi fra Stavanger universitetssykehus til Haukeland universitetssykehus.