Når UiS er ute i kulturen

DEBATT: Takk til rektor Klaus Mohn sin gjestekommentar i Aftenbladet 10. februar og det med en oppfordring til at universitetet må bli en mer integrert del av kulturlivet i Stavanger-regionen.

«Vi tror at å investere i gode opplevelser i tidlig barndom er den beste samfunnsinvestering», skriver Siri Dybwik og Kirsten Halle. Her fra prøvevisning på «Månemåne» som er en del av «Scenekunst til ALLE små». Her skuespillerne Nils Christian Fossdal og Gerd Elise Aase.

Debattinnlegg

 • Siri Dybwik
  Professor ved Fakultet for utøvende kunstfag og førstelektor, UiS
 • Kirsten Halle
  Førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Som ansatte ved UiS tar vi imot denne oppfordringen og benytter anledningen til å gi et eksempel på et pågående prosjekt hvor kunst, formidling og forskning går sammen om å utvikle et samfunnsorientert prosjekt til glede for innbyggere i Stavanger.

Demokratisk kunstprosjekt

«Scenekunst til ALLE små» er et demokratisk kunstprosjekt som er kommet i stand med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Prosjektet tar utgangspunkt i barnekonvensjonen artikkel 31 som sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Prosjektet plasserer seg i en tid hvor diskursen om kunstfagenes plass i barnehage, skole og samfunnet forøvrig er pågående. Det plasserer seg i en tid med motstridende signaler; en ny kulturmelding for barn og unge er på gang, samtidig som vi erkjenner at de estetiske fagene har dårlige kår. Prosjektet med alle involverte tar mål av seg å kunne plassere seg i gjeldende diskurser, ha bred relevans og ikke minst bidra med ny kunnskap.

Universitetets rolle er å være en sentral aktør i byens kulturliv, og også i de nasjonale og internasjonale diskursene som finner sted til enhver tid.
Les også

Får 2,8 millioner for å lage teater for babyer

Les også

Teatret får hjelp av SR Bank, må ikkje knusa sparegrisen

I «Scenekunst til ALLE små» inviterer Fakultet for Utøvende Kunstfag stavangerbarnehagene til forestillinger av beste kvalitet. Forestillingene har turnert internasjonalt og møtt mange barn i Asia og Europa. Vi har flere ambisjoner for dette prosjektet, og en av disse er å synliggjøre hva vi mener med kunstnerisk kvalitet i møte med de yngste barna. En annen ambisjon er å møte alle barn i scenerommet, både de som allerede har erfart en kunstnerisk opplevelse, men ikke minst de som aldri eller sjeldent får mulighet til å oppleve kunst. Vi tror at slike kunstmøter kan forundre og forandre enten du er et stort eller lite menneske. Utøverne i dette prosjektet må være villige til å strekke seg ut over seg selv for å nå dette unge publikummet. Det krever kunnskap, kunstnerisk intensjon og glød. Vi tror at å investere i gode opplevelser i tidlig barndom er den beste samfunnsinvestering.

Barnets undring

Det pågående scenekunstprosjektet rommer barnets undring. Det tilbyr en annerledes måte å være sammen på, det uttrykksfulle får plass og ungene gjør seg kanskje sine første kunstneriske erfaringer i disse rommene. Vi som står som ansvarlige, tror at dette kan være betydningsfulle erfaringer og gjennom å møte et bredt utvalg av barn i Stavanger løfter vi opp kunsten til å bli demokratisk.

«Scenekunst til ALLE små» er et godt eksempel på hvilke positive synergier som kan oppstå når universitetet samarbeider med kunstfeltet og også tar sin formidlingsrolle på alvor. Likeledes viser det vår styrke når fakultetene samarbeider på tvers og deler sin kunnskap. Formidling og forskning går hånd i hånd i dette prosjektet; vi ivaretar det øyeblikkelige som kunsten kan tilby, vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og vi går i dialog med innbyggerne i Stavanger.

Kultur er livsviktig

Vi sier oss enige med rektor Klaus Mohn sine ord om at kultur minner om at livet er mer enn dagliglivet, vi vil gå så langt å si at kultur er livsviktig. Derfor er det universitetets rolle å være en sentral aktør i byens kulturliv, og også i de nasjonale og internasjonale diskursene som finner sted til enhver tid. Alle involverte i «Scenekunst til ALLE små» ser frem til å arbeide grenseoverskridende med kunst, formidling og forskning, og det med sterk tro på at vi sammen kan tilby opplevelse, livskvalitet og styrke samfunnsengasjementet. Dette er en av oppgavene til et fremtidig UiS.

 • Om «Scenekunst til ALLE små»:
  Scenekunst til ALLE små er et formidlingsprosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen SR-BANK. Fakultet for utøvende kunstfag leder prosjektet, men flere fakultet er involvert i utvikling av undervisningsmateriell og i forskningssamarbeid. FILIORUM-Senter for barnehageforskning jobber i tett dialog med prosjektet. Forestillingene som tilbys barnehagene i Stavanger kommune har turnert i Europa og Asia i dybwikdans sin regi. Prosjektet samarbeider tett med barnehagesektoren i Stavanger kommune. Det skal formidle opplevelser, utvikle ny kunnskap omkring kunstmøter og estetiske praksiser i tidlig barndom.

Les også

Klaus Mohn: UiS ut i kulturen!


Les også

 1. Tønes får egen teaterkonsert – uten Tønes på scenen

 2. Sabla bra prat på Rogaland teater

 3. Når mor er bekymret for at sønnen er overgriper, og far er seksuelt tiltrukket til datteren

 4. Skrekk, død og teaterglede på Metropolis

Publisert:
 1. Klaus Mohn

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes-kvinne får million­erstatning etter feil­behandling på SUS

 2. Den tidligere fotball­proffen kjører ti timer for å se datteren spille for Sand­viken

 3. Sandnes-mann tiltalt for ulov­lig handel med 2,4 tonn konge­krabber

 4. «Sjelden har så mye fun­gert sam­tidig som det gjør i Viking nå»

 5. Meteorologen med oppløftende beskjed før gjen­åpnings­festen i Sandnes

 6. – Alec Baldwins skyte­ulykke kunne ikke skjedd på et europeisk film­sett