Kilenotfisket er kystkultur verd å kjempe for

SJØLAKSEFISKE: Miljødirektoratets forslag om å stenge kilenotfisket i fem år, kan bety slutten for en historisk fisketradisjon i Norge. En tradisjon som har blitt videreført fra generasjon til generasjon. Kystkulturen dør og vi mister viktige verdier.

Publisert: Publisert:

«De fleste sjølaksefiskerne i Egersund er menn over 70. Du vet, saltvann i årene, sjøsprøyt i sjelen, leser havet som en åpen bok.En gammel fisker sa at å forby kilenotfiske var som å sette fotlenke på ham. Det er et språk vi forstår», skriver Karine Ramsland Nærem (t.h) og Karoline Mong Omdal. Foto: BJORN AAKRE2018

Debattinnlegg

  • Karoline Mong Omdal
    Gründer, Egersund
  • Karine Ramsland Nærem
    Gründer, Egersund


Gjennom historien har store deler av befolkningen i Egersund hatt sitt inntektsgrunnlag fra sjøen og kystlivet. Vi er en kystnasjon med en stolt kystkultur, vi er et sjøfolk.

I dag er det ikke så mye stolt kystkultur å spore i Egersund, i hvert fall ikke blant innbyggere i vår generasjon. Kan fisk være attraktivt? Det som er nytt og spennende, er gjerne pakket inn i plast, oppsminket, kunstig.

Laget vår egen bedrift

Men kan det tenkes at det nye også kan være noe veldig gammelt, som ble glemt bort? Kan lokalmat være eksotisk? Hvordan kan vi bevare kystkulturtradisjonene og bringe dem videre til de unge? Hva skal til for at vi igjen her lokalt skal anerkjenne og verdsette fisk som råvare?

Som svar på disse spørsmålene grunnla vi i 2018 lokalmatbedriften FISKBY•K. Dette skjedde i samarbeid med, og samtidig som to unge fiskere og deres fedre tok opp igjen en hundreår gammel tradisjon i Mong, nemlig fiske av laks med kilenot. På kort tid ble merkevaren Den ville laksen fra Mong tatt imot og anerkjent i markedet i Rogaland og Oslo.

Det er blitt fisket villaks i Egersund siden forhistorisk tid. For oss er det en ære å få lov til å være med og bringe denne kulturarven og tradisjonen videre, med respekt for fiskeryrket og nærhet til naturens gang. Nå vil Miljødirektoratet, etter føringer fra Klima- og miljødepartementet, stenge kilenotfisket i fem år. For FISKBY•K kan det bety slutten. Vår forretningsidé bygger nettopp på villaksen fra Mong.

Farfars kilenot

At virksomheten vår forsvinner, er én ting. At arven ikke videreføres, er for oss langt viktigere. Kilenøtene vi fisker med, er laget av Karolines farfar, Kaare Mong. Om myndighetene får gjennomslag for sitt forslag, kan det bety slutten for en historisk fisketradisjon i Norge, som er blitt videreført fra generasjon til generasjon.

De fleste sjølaksefiskerne i Egersund er menn over 70. Du vet, saltvann i årene, sjøsprøyt i sjelen, leser havet som en åpen bok. Vi snakket med en av dem, Ingolf. Som en kommentar til myndighetenes forslag om å stanse kilenotfisket, sa han at de like gjerne kunne satt fotlenke på ham. Vi er kvinner fra en ny generasjon, men det Ingolf sa, det er et språk vi forstår.


Publisert:

Les også

  1. De frykter stans i historisk laksefiske på havet

  2. Elvefiskerne ber om solidaritet fra sjøfiskerne