FNB er et friskt pust i norsk politikk

DEBATT: Vi kan betrygge de som tenker på å stemme på FNB, om at vi vil stå for en ansvarlig politikk, og at det å lytte til folket vil være vesentlig for oss.

«Vi ligger nok i sentrum av norsk politikk med en fin blanding av det som tradisjonelt har vært rød og blå politikk. Derfor er det ikke mulig å sette oss inn i de tradisjonelle blokkene, fordi det er ingen andre partier som har vår miks av politikk», skriver Leif Høybakk i FNB.
  • Leif Høybakk
    Leif Høybakk
    Partisekretær for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Viser til kommentar fra Trond Birkedal i Aftenbladet den 15. juni hvor han skriver at etter bompengelistene kan det bli mørkt i norsk politikk. Da lurer jeg på om det er litt på samme måte som da de andre partiene sa at det kom til å bli en forferdelse hvis Frp ble valgt inn på stortinget, eller at Norge kom til å nærmest gå konkurs om Frp kom inn i regjeringen? Nei, FNB er et frisk pust i norsk politikk.

Fullverdig, ansvarlig program

Han lurer på hva som skjer når velgerne oppdager at FNB er akkurat som andre partier. Vel, vi er jo som de andre partiene på den måten at vi stiller med et fullverdig og ansvarlig program. Vi er ikke et «ensaksparti», da et parti ikke kan stille til valg med bare en sak, slik vi ser det. Men forskjellen som velgerne ser er at vårt program er annerledes enn de andre partiene, og at vi ønsker en sterkere sammenheng mellom det folk ønsker og vårt program.

Bompenger og bypakker er satt på agendaen på en måte som får både landets fremste politikere og regjering til å nærmest gå i oppløsning.

Jeg ser at herr Birkedal sier at vi har samme bompengepolitikk som Frp, og det er nok en del som er likt. Men årsaken til at FNB ble etablert, var at ingen leverte når det gjaldt å stoppe bompenger, og at dette hadde veldig liten oppmerksomhet. Og Frp var ikke et alternativ for oss på grunn av en del av Frp sin politikk. Vi ligger nok i sentrum av norsk politikk med en fin blanding av det som tradisjonelt har vært rød og blå politikk. Derfor er det ikke mulig å sette oss inn i de tradisjonelle blokkene, fordi det er ingen andre partier som har vår miks av politikk.

Låner minst

Birkedal skriver at vi finansierer mye med låneopptak i vårt sist fremlagte budsjett for 2019. Ja, vi låner noe, men vi låner mindre enn hva de andre partiene gjør. Vårt budsjett lå nemlig nærmest opp til det måltall på 3 prosent som Stavanger kommune har satt. FNB: 158 millioner, AP, MDG, SV og Rødt: 197 millioner og FrP, H, V, KRF, SP og PP: 282 millioner.

Når det gjelder å få ned sykefraværet, så har vi nettopp lagt inn ekstra stillinger i budsjettet som skal jobbe med opplæring og oppfølging av sykefraværet, noe vi mener vil redusere fraværet. Rådmannen har også sagt nå i etterkant at bedre oppfølging av sykemeldte har ført til reduksjon i noen avdelinger hvor dette er gjennomført.

Birkedal tar feil

Det har så absolutt en hensikt i å stemme på FNB ved årets valg, og her er det Birkedal tar så alvorlig feil. Bare ved at folket sier at en kommer til å stemme FNB i de meningsmålinger som er gjort, har vist seg å ha en enorm påvirkning på de andre partiene og på politikerne.

Bompenger og bypakker er satt på agendaen på en måte som får både landets fremste politikere og regjering til å nærmest gå i oppløsning. Det å si at FNB ikke har noen betydning eller har noen makt, viser en mangel på forståelse for den bevegelse som nå er i folket. Folk reiser seg mot det etablerte og mot politikere som ikke lenger lytter til folket. En stadig voksende politikerforakt har liksom nådd et klimaks, og folk ser at det faktisk kan nytte å gjøre opprør ved å velge inn vanlige folk inn i styre og stell.

Når det gjelder Birkedals bekymringer om at folk på våre lister ikke er i stand til å ta avgjørelser om hvor skoler skal ligge, hvor mye penger som kommunen skal bruke på utskifting av vannrør, eller om utbygger skal få bygge sels eller åtte etasjer, så er jeg helt sikker på at våre folk er like flinke til å ta slike avgjørelser som folk på lister til både det ene og det andre partiet.

Jeg ser også at Birkedal heller ikke har fått med seg våre vedtekter, men kan fortelle at alt ligger åpent på våre hjemmesider. Jeg anbefaler ham å både lese programmet og vedtektene.

Om internt bråk og sprik i stemmegiving så kan vi jo se på de nylig utgitte listene over hvor det er flest personer som enten melder overgang til nytt parti eller til uavhengig, så finner vi både Frp og Venstre øverst oppe på disse listene. Vi i FNB har ikke hatt noen overganger, og vi stemmer stort sett likt i de aller fleste sakene.

Vi skal stå på

Vi kan betrygge de som tenker på å stemme på oss, om at vi vil stå på en ansvarlig politikk, og at det å lytte til folket vil være vesentlig for oss. Vi kan ikke love gull og grønne skoger til alt og alle, men vi lover å stå på til kampen mot bompenger er vunnet. Og veiprising er så absolutt ikke noe alternativ. Og så lover vi å kjempe for de sakene som står i vårt program som ligger på våre nettsider.

Publisert: