• Unge Høyre prøver å overbevise om at når hele den vestlige verden driver med karakterbasert stress-skole, så Norge burde også gjøre det, skriver Bård Malde-Frøyland i Rød Ungdom. NTB scanpix

Nei til stress og karakterer i skolen, heller ja til samarbeid

KARAKTERER: For å få til best mulig rammer for læring, må man samarbeide med medelevene sine, ikke konkurrere mot dem.